Zaproszenie do złożenia oferty na oszacowanie aktualnej wartości projektu budowlanego budynku głównego muzeum

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 3 lipca 2017 o 22:29:17. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Zaproszenie do złożenia oferty na oszacowanie aktualnej wartości projektu budowlanego budynku głównego muzeum, projektu rozbiórek oraz projektów zagospodarowania terenu w kompleksie MWP w CW

Zaproszenie do złożenia oferty na oszacowanie aktualnej wartości projektu budowlanego budynku głównego muzeum, projektu rozbiórek oraz projektów zagospodarowania terenu w kompleksie MWP w CW

Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty – Wykaz dokumentacji projektowej planowanej do przekazania przez MWP dla MHP

Załacznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty – formularz ofertowy

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

3 lipca 2017 o 22:29:17Current Revision
Title
Zaproszenie do złożenia oferty na oszacowanie aktualnej wartości projektu budowlanego budynku głównego muzeumZaproszenie do złożenia oferty na oszacowanie aktualnej wartości projektu budowlanego budynku głównego muzeum  Zaproszenie do złożenia oferty na oszacowanie aktualnej wartości projektu budowlanego budynku głównego muzeum

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Hits: 0