Zaproszenie do złożenia oferty na oszacowanie aktualnej wartości projektu budowlanego budynku głównego muzeum

Zaproszenie do złożenia oferty na oszacowanie aktualnej wartości projektu budowlanego budynku głównego muzeum, projektu rozbiórek oraz projektów zagospodarowania terenu w kompleksie MWP w CW

Zaproszenie do złożenia oferty na oszacowanie aktualnej wartości projektu budowlanego budynku głównego muzeum, projektu rozbiórek oraz projektów zagospodarowania terenu w kompleksie MWP w CW

Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty – Wykaz dokumentacji projektowej planowanej do przekazania przez MWP dla MHP

Załacznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty – formularz ofertowy


Aktualizacje strony:

Views: 0