Zakończone postępowania

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 4 października 2018 o 17:01:00. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę na usługi druku wydawnictwa

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na konserwację zabytków ze zbiorów Muzeum Katyńskiego – oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. (Zakończone)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania obiektów przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – oddział Muzeum Broni Pancernej.

Najem kawiarni w Muzeum Katyńskim

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej adaptacji 4 obiektów budowlanych w Cytadeli Warszawskiej


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 4 października 2018 o 17:01:00 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)