Zakończone postępowania

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 4 października 2018 o 17:01:00. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę na usługi druku wydawnictwa

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na konserwację zabytków ze zbiorów Muzeum Katyńskiego – oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. (Zakończone)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania obiektów przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – oddział Muzeum Broni Pancernej.

Najem kawiarni w Muzeum Katyńskim

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej adaptacji 4 obiektów budowlanych w Cytadeli Warszawskiej

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

4 października 2018 o 17:01:00Current Revision
Content
  
  
  
 [/embed]
 
http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenie-o- przetargu-nieograniczonym- na-przebudowe- i-zmiane-sposobu- uzytkowania-obiektow-przy- ul-lotniczej5-stycznia-w- poznaniu-na-potrzeby-muzeum- wojska-polskiego- w-warszawie-oddzial-mu/ http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenie-o- przetargu-nieograniczonym- na-przebudowe- i-zmiane-sposobu- uzytkowania-obiektow-przy- ul-lotniczej5-stycznia-w- poznaniu-na-potrzeby-muzeum- wojska-polskiego- w-warszawie-oddzial-mu/
http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenia/ogloszenia- o-zamowieniach/ zakonczone-postepowania/najem- kawiarni-w-muzeum-katynskim/ http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenia/ogloszenia- o-zamowieniach/ zakonczone-postepowania/najem- kawiarni-w-muzeum-katynskim/
http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenia/ogloszenia- o-zamowieniach/ zakonczone-postepowania/wykonanie- dokumentacji- projektowo-kosztorysowej- dotyczacej-adaptacji-4-obiektow- budowlanych-w- cytadeli-warszawskiej/ http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenia/ogloszenia- o-zamowieniach/ zakonczone-postepowania/wykonanie- dokumentacji- projektowo-kosztorysowej- dotyczacej-adaptacji-4-obiektow- budowlanych-w- cytadeli-warszawskiej/

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Hits: 0