Ogłoszenie o zamówieniu pn. Usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2022 r.

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 7 grudnia 2021 o 08:55:15. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

06122021 Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ

06122021 Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

02122021 Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP-12 na Usługi Ochrony Obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2022 r_

Załączniki nr 1 – 5 do SWZ

Załączniki nr 8 do SWZ

Odsłony: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

7 grudnia 2021 o 08:55:15Current Revision
Content
  <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty-cz.-1.pdf" >Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty-cz.-2.pdf" >Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 2</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Zawiadomienie- o-unieważnieniu- wyboru-najkorzystniejszej- oferty-cz.-1.pdf" >Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - cz. 1</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Zawiadomienie- o-unieważnieniu- wyboru-najkorzystniejszej- oferty-cz.-2.pdf" >Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - cz. 2</a>
  <a style="font-size: 1rem;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Zawiadomienie- o-wyniku-cz.- nr-1.pdf">Zawiadomienie o wyniku - cz. nr 1</a>
  <span style="font-size: 1rem;"> </span><a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Zawiadomienie- o-wyniku-cz.- nr-2-1.pdf"> Zawiadomienie o wyniku - cz. nr 2 </a>
  <span style="font-size: 1rem;"> </span><a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Zawiadomienie- o-wyniku-cz.- nr-3.pdf">Zawiadomienie o wyniku - cz. nr 3</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Informacja- z-otwarcia-ofert- 13.pdf">Informacja z otwarcia ofert </a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Informacja- o-kwocie-6.pdf">Informacja o kwocie</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Zawiadomienie- nr-3-o-wyjaśnieniu-treści- SWZ-1.pdf">Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu treści SWZ </a>
<a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/06122021- Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu- i-zmianie-treści- SWZ.pdf">06122021 Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ</a> <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/06122021- Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu- i-zmianie-treści- SWZ.pdf">06122021 Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/06122021- Zawiadomienie- nr-2-o-wyjaśnieniu- i-zmianie-treści- SWZ.pdf">06122021 Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/06122021- Zawiadomienie- nr-2-o-wyjaśnieniu- i-zmianie-treści- SWZ.pdf">06122021 Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ</a>
<a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Ogłoszenie- o-zmianie-ogłoszenia- o-zamówienia.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia</a> <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Ogłoszenie- o-zmianie-ogłoszenia- o-zamówienia.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Ogłoszenie- o-zamówieniu- 10.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu </a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Ogłoszenie- o-zamówieniu- 10.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu </a>
<a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/02122021- Specyfikacja- Warunków-Zamówienia- w-postępowaniu-ZP-12-na- Usługi-Ochrony-Obiektów- Muzeum-Wojska- Polskiego-w- 2022-r_.pdf">02122021 Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP-12 na Usługi Ochrony Obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2022 r_</a> <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/02122021- Specyfikacja- Warunków-Zamówienia- w-postępowaniu-ZP-12-na- Usługi-Ochrony-Obiektów- Muzeum-Wojska- Polskiego-w- 2022-r_.pdf">02122021 Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP-12 na Usługi Ochrony Obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2022 r_</a>
<a style="font-size: 1rem;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Załączniki- nr-1-5-do-SWZ.doc" >Załączniki nr 1 - 5 do SWZ</a> <a style="font-size: 1rem;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Załączniki- nr-1-5-do-SWZ.doc" >Załączniki nr 1 - 5 do SWZ</a>
<a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Załączniki- nr-8-do-SWZ.pdf" >Załączniki nr 8 do SWZ</a> <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/Załączniki- nr-8-do-SWZ.pdf" >Załączniki nr 8 do SWZ</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Odsłony: 0