Muzeum i Oddziały

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2014-07-07 @ 16:56:11. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
tel. 022 629 52 71 (72)
fax 022 628 58 43
muzeumwp@muzeumwp.pl
sekretariat@muzeumwp.pl


Muzeum Wojska Polskiego
Oddział Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej
ul. Powsińska 13
02-920 Warszawa
Numer telefonu: 022 8582212


Muzeum Wojska Polskiego
Oddział Muzeum Katyńskie
Aleje Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
Numer telefonu: +48 022 6877244
Fax: +48 022 6878342
Strona www: www.muzeumkatynskie.pl

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

2014-07-07 @ 16:56:11Current Revision
Content
Bez zmian: <strong>Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie</strong>Bez zmian: <strong>Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie</strong>
Bez zmian: Al. Jerozolimskie 3Bez zmian: Al. Jerozolimskie 3
Bez zmian: 00-495 WarszawaBez zmian: 00-495 Warszawa
Bez zmian: tel. 022 629 52 71 (72)Bez zmian: tel. 022 629 52 71 (72)
Bez zmian: fax 022 628 58 43Bez zmian: fax 022 628 58 43
Bez zmian: <a href="maitlo: muzeumwp@muzeumwp.pl" >muzeumwp@muzeumwp.pl</a>Bez zmian: <a href="maitlo: muzeumwp@muzeumwp.pl" >muzeumwp@muzeumwp.pl</a>
Bez zmian: <a href="maitlo: sekretariat@muzeumwp.pl"> sekretariat@muzeumwp.pl</a>Bez zmian: <a href="maitlo: sekretariat@muzeumwp.pl"> sekretariat@muzeumwp.pl</a>
Bez zmian: <hr />Bez zmian: <hr />
Bez zmian: <strong>Muzeum Wojska Polskiego</strong>Bez zmian: <strong>Muzeum Wojska Polskiego</strong>
Bez zmian: <strong>Oddział Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej</strong>Bez zmian: <strong>Oddział Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej</strong>
Bez zmian: ul. Powsińska 13Bez zmian: ul. Powsińska 13
Bez zmian: 02-920 WarszawaBez zmian: 02-920 Warszawa
Bez zmian: Numer telefonu: 022 8582212Bez zmian: Numer telefonu: 022 8582212
Bez zmian: <hr />Bez zmian: <hr />
Skasowano: <strong>Muzeum Wojska Polskiego</strong> 
Skasowano: <strong>Oddział Muzeum Katyńskie</strong> Dodano: <strong>Muzeum Katyńskie
Skasowano: Aleje Jerozolimskie 3 
 Dodano: </strong><strong>Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego
 Dodano: </strong><strong>Ul. Jana Jeziorańskiego 4</strong>
 Dodano: Cytadela Warszawska
 Dodano: ul. Jana Jeziorańskiego 4
Skasowano: 00-495 Warszawa Dodano: 01-521 Warszawa
Skasowano: Numer telefonu: +48 022 6877244 Dodano: Numer telefonu: +48 261 878 342
Skasowano: Fax: +48 022 6878342Dodano: Fax: +48 261 877 231
Bez zmian: Strona www: <a href="http:// www.muzeumkatynskie.pl/" target="" name="">www.muzeumkatynskie.pl</a>Bez zmian: Strona www: <a href="http:// www.muzeumkatynskie.pl/" target="" name="">www.muzeumkatynskie.pl</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Views: 0