Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów robót, koncepcji i projektów oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dotyczących wykonania robót konserwacyjnych i instalacyjnych w 4 obiektach budowlanych w Cytadeli Warszawskiej

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 28 czerwca 2018 o 10:57:11. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Zaproszenie do złożenia oferty
Zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Zał. 2 – Formularz ofertowy
Zał. 3 – Projekt umowy

27062018 Oferenci składający ofertę na opracowanie programów robót_ koncepcji i projektów oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich_ dot. wykonania robót konserwacyjnych i instalacyjnych w 4 obiektach budowlanych.pdf

 

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 28 czerwca 2018 o 10:57:11 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Hits: 0