Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów robót, koncepcji i projektów oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dotyczących wykonania robót konserwacyjnych i instalacyjnych w 4 obiektach budowlanych w Cytadeli Warszawskiej

Zaproszenie do złożenia oferty Zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia Zał. 2 – Formularz ofertowy Zał. 3 – Projekt umowy 27062018 Oferenci składający ofertę na opracowanie programów robót_ koncepcji i projektów oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich_ dot. wykonania robót konserwacyjnych i instalacyjnych w 4 obiektach budowlanych.pdf   Aktualizacje strony: 2018-06-28 @ 10:57:11 [aktualna wersja] … Czytaj dalej Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów robót, koncepcji i projektów oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dotyczących wykonania robót konserwacyjnych i instalacyjnych w 4 obiektach budowlanych w Cytadeli Warszawskiej