PROGRAM DZIALANIA MWP W LATACH 2024-2029

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2024-02-23 @ 11:06:51. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

pismo o publikację Programu działania MWP Zaakceptowany przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 19.02.2024 r. Program działania MWP w latach 2024-2029

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

2024-02-23 @ 11:06:51Current Revision
Content
Skasowano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2024/ 02/pismo-o-publikację- Programu-działania- MWP.pdf">pismo o publikację Programu działania MWP</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2024/ 02/Zaakceptowany- przez-Ministra- Obrony-Narodowej- w-dniu-19.02.2024-r.-Program- działania-MWP- w-latach-2024- 2029.pdf">Zaakceptowany przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 19.02.2024 r. Program działania MWP w latach 2024-2029</a> Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2024/ 02/Zaakceptowany- przez-Ministra- Obrony-Narodowej- w-dniu-19.02.2024-r.-Program- działania-MWP- w-latach-2024- 2029.pdf">Zaakceptowany przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 19.02.2024 r. Program działania MWP w latach 2024-2029</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Views: 0