Ogłoszenie o zamówieniu pn. Zakup energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 2022 r.

03122021 Strona Internetowa Zawiadomienie o Unieważnieniu Postępowania Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załącznik nr 6 do SWZ Załączniki nr 1-3 do SWZ Informacja o kwocie_ jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty   Aktualizacje strony: 2021-12-03 @ 17:32:18 [aktualna wersja] przez … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu pn. Zakup energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 2022 r.