Ogłoszenie o zamówieniu pn. Remont elewacji (rewitalizację konserwatorska) Bramy Żoliborskiej na Cytadeli Warszawskiej (budynek nr 36) oraz remont fragmentu Muru Kurtynowego na Cytadel Warszawskiej

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2023-05-12 @ 14:43:57. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Informacja z otwarcia ofert-sig PŻ
Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ-sig PŻ

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

2023-05-12 @ 14:43:57Current Revision
Content
 Dodano: <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/e7e7027e- d7eb-4cf7-b40c- 0180058aeb10_ Informacja-o- wyborze-oferty- najkorzystniejszej-cz.-1- 30.05.2023-sig- PŻ.pdf">Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. 1 30.05.2023-sig PŻ</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/6876405e- 4863-42fe-a846- f11e7022be0a_ Informacja-o- wyborze-oferty- najkorzystniejszej- cz-2-30.05.2023- sig-PŻ.pdf">Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz 2 30.05.2023-sig PŻ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/Informacja- z-otwarcia-ofert- sig-PŻ.pdf">Informacja z otwarcia ofert-sig PŻ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/Informacja- z-otwarcia-ofert- sig-PŻ.pdf">Informacja z otwarcia ofert-sig PŻ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/Zawiadomienie- nr-3-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SWZ-sig-PŻ.pdf"> Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ-sig PŻ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/Zawiadomienie- nr-3-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SWZ-sig-PŻ.pdf"> Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ-sig PŻ</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Views: 0