Ogłoszenie o zamówieniu pn. Konserwacja zabytków sprzętu ciężkiego ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w związku z przygotowaniem ekspozycji stałej w nowej siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 zamówienia Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 zamówienia Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 4 zamówienia Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – cz. nr 3 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – cz. nr 5 Informacja z otwarcia ofert Informacja o kwocie_ jaką Zamawiający … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu pn. Konserwacja zabytków sprzętu ciężkiego ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w związku z przygotowaniem ekspozycji stałej w nowej siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej