Ogłoszenie o zamówieniu pn. Konserwacja sztandarów ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w związku z przygotowaniem ekspozycji stałej w nowej siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania oraz odrzuceniu oferty – część nr 1 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania oraz odrzuceniu oferty – część nr 2 Infromacja z otwarcia ofert Informacja o kwocie Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu treści SWZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załączniki nr … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu pn. Konserwacja sztandarów ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w związku z przygotowaniem ekspozycji stałej w nowej siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej