Ogłoszenie o zamówieniu pn. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (dostawa i dystrybucja) dla Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu – oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawa paliwa gazowego – strona-sig PŻ Informacja z otwarcia ofert – kompleksowa dostawa paliwa gazowego-sig PŻ Informacja o kwocie – kompleksowa dostawa gazu-sig PŻ Załącznik nr 1 do SWZ – poprawiony Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu pn. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (dostawa i dystrybucja) dla Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu – oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie