Ogłoszenie o zamówieniu na Usługi sprzątania w kaponierze i jej otoczeniu w Cytadeli Warszawskiej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego – oddział Muzeum Katyńskie przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2015-12-10 @ 15:53:58. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

2015-12-10 @ 15:53:58Current Revision
Content
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2015/ 12/Ogłoszenie- o-zamówieniu3.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2015/ 12/Ogłoszenie- o-zamówieniu3.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2015/ 12/SIWZ3.pdf">SIWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2015/ 12/SIWZ3.pdf">SIWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2015/ 12/Załączniki- do-SIWZ.doc"> Załączniki do SIWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2015/ 12/Załączniki- do-SIWZ.doc"> Załączniki do SIWZ</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2015/ 12/Zawiadomienie- o-wyniku-BIP.pdf" >Zawiadomienie o wyniku - BIP</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Views: 0