Ogłoszenie o zamówieniu na konserwację i rekonstrukcję zabytków sprzętu ciężkiego ze zbiorów Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu – oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2020-07-20 @ 09:32:22. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki nr 1-7 oraz 10 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ – IPU

Załącznik nr 9 do SIWZ – MM

Załącznik nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 12 do SIWZ

Załącznik nr 13 do SIWZ – tabela elementów rozliczeniowych

Zawiadomienie o wyniku – strona internetowa

 

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 2020-07-20 @ 09:32:22 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Views: 0