Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej na potrzeby obiektów Muzeum Wojska Polskiego w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2015-12-11 @ 14:47:29. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ – załączniki

Zawiadomienie o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ – BIP

Zawiadomienie o wyniku postepowania BIP

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 2015-12-11 @ 14:47:29 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Views: 0