Ogłoszenie o zamówieniu na budowę wjazdu na teren Cytadeli Warszawskiej od ul. Wybrzeże Gdyńskie

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2016-06-03 @ 18:17:42. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ

Załaczniki nr 1-11

załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków

załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 4 do SIWZ – informacja w sprawie przynależności do grupy kapitałowej

załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz wykonanych robót budowlanych

załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia

załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie na temat uprawnień

załącznik nr 8 do SIWZ – oświadczenie w sprawie podwykonawców

załącznik nr 9 do SIWZ – tabela wartości elementów scalonych

załącznik nr 10 do SIWZ – istotne postanowienia umowy

załącznik nr 11 do SIWZ – karta gwarancyjna

Załączniki nr 12-91

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści SIWZ

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

Zmiana nr 1 ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana nr 1 ogłoszenia o zamówieniu

Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

2016-06-03 @ 18:17:42Current Revision
Content
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/ogłoszenie- o-zamówieniu.docx" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/ogłoszenie- o-zamówieniu.docx" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/SIWZ.pdf">SIWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/SIWZ.pdf">SIWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/SIWZ.doc">SIWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/SIWZ.doc">SIWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/Załaczniki- nr-1-11.pdf">Załaczniki nr 1-11</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/Załaczniki- nr-1-11.pdf">Załaczniki nr 1-11</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/załącznik- nr-1-do-SIWZ- formularz-ofertowy.doc" >załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/załącznik- nr-1-do-SIWZ- formularz-ofertowy.doc" >załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/załącznik- nr-2-do-SIWZ- oświadczenie- o-spełnianiu- warunków.doc" >załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/załącznik- nr-2-do-SIWZ- oświadczenie- o-spełnianiu- warunków.doc" >załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/załącznik- nr-3-do-SIWZ- oświadczenie- o-braku-podstaw- do-wykluczenia.docx" >załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/załącznik- nr-3-do-SIWZ- oświadczenie- o-braku-podstaw- do-wykluczenia.docx" >załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/załącznik- nr-4-do-SIWZ- informacja-w- sprawie-przynależności- do-grupy-kapitałowej.doc" >załącznik nr 4 do SIWZ - informacja w sprawie przynależności do grupy kapitałowej</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/załącznik- nr-4-do-SIWZ- informacja-w- sprawie-przynależności- do-grupy-kapitałowej.doc" >załącznik nr 4 do SIWZ - informacja w sprawie przynależności do grupy kapitałowej</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/załącznik- nr-5-do-SIWZ- wykaz-wykonanych- robót-budowlanych.doc" >załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz wykonanych robót budowlanych</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/załącznik- nr-5-do-SIWZ- wykaz-wykonanych- robót-budowlanych.doc" >załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz wykonanych robót budowlanych</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/załącznik- nr-6-do-SIWZ- wykaz-osób- uczestniczących- w-wykonywaniu- zamówienia.doc" >załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/załącznik- nr-6-do-SIWZ- wykaz-osób- uczestniczących- w-wykonywaniu- zamówienia.doc" >załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/załącznik- nr-7-do-SIWZ- oświadczenie- na-temat-uprawnień.doc" >załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie na temat uprawnień</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/załącznik- nr-7-do-SIWZ- oświadczenie- na-temat-uprawnień.doc" >załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie na temat uprawnień</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/załącznik- nr-8-do-SIWZ- oświadczenie- w-sprawie-podwykonawców.doc" >załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie w sprawie podwykonawców</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/załącznik- nr-8-do-SIWZ- oświadczenie- w-sprawie-podwykonawców.doc" >załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie w sprawie podwykonawców</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/załącznik- nr-9-do-SIWZ- tabela-wartości- elementów-scalonych.xlsx" >załącznik nr 9 do SIWZ - tabela wartości elementów scalonych</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/załącznik- nr-9-do-SIWZ- tabela-wartości- elementów-scalonych.xlsx" >załącznik nr 9 do SIWZ - tabela wartości elementów scalonych</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/załącznik- nr-10-do-SIWZ- istotne-postanowienia- umowy.docx">załącznik nr 10 do SIWZ - istotne postanowienia umowy</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/załącznik- nr-10-do-SIWZ- istotne-postanowienia- umowy.docx">załącznik nr 10 do SIWZ - istotne postanowienia umowy</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/załącznik- nr-11-do-SIWZ- karta-gwarancyjna.doc" >załącznik nr 11 do SIWZ - karta gwarancyjna</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/załącznik- nr-11-do-SIWZ- karta-gwarancyjna.doc" >załącznik nr 11 do SIWZ - karta gwarancyjna</a>
Bez zmian: <a href="http:// muzeumwp.pl/files/ogloszenia/ przetarg-06-05- 2016/Zalaczniki- nr-12-91.rar" >Załączniki nr 12-91</a>Bez zmian: <a href="http:// muzeumwp.pl/files/ogloszenia/ przetarg-06-05- 2016/Zalaczniki- nr-12-91.rar" >Załączniki nr 12-91</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-treści- SIWZ.pdf">Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści SIWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-treści- SIWZ.pdf">Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści SIWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// muzeumwp.pl/files/ogloszenia/ przetarg-06-05- 2016/Zawiadomienie- nr-2-o-wyjasnieniu-i-zmianie- tresci-SIWZ.PDF" >Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// muzeumwp.pl/files/ogloszenia/ przetarg-06-05- 2016/Zawiadomienie- nr-2-o-wyjasnieniu-i-zmianie- tresci-SIWZ.PDF" >Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/Zmiana-nr- 1-ogłoszenia- o-zamówieniu.pdf">Zmiana nr 1 ogłoszenia o zamówieniu</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/Zmiana-nr- 1-ogłoszenia- o-zamówieniu.pdf">Zmiana nr 1 ogłoszenia o zamówieniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/Zmiana-nr- 1-ogłoszenia- o-zamówieniu.docx">Zmiana nr 1 ogłoszenia o zamówieniu</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/Zmiana-nr- 1-ogłoszenia- o-zamówieniu.docx">Zmiana nr 1 ogłoszenia o zamówieniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// muzeumwp.pl/files/ogloszenia/ przetarg-06-05- 2016/Zawiadomienie- nr-3-o-wyjasnieniu-i-zmianie- tresci-SIWZ.PDF" >Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// muzeumwp.pl/files/ogloszenia/ przetarg-06-05- 2016/Zawiadomienie- nr-3-o-wyjasnieniu-i-zmianie- tresci-SIWZ.PDF" >Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/Zawiadomienie- nr-4-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >Zawiadomienie nr 4 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/Zawiadomienie- o-wyniku-postępowania.pdf" >Zawiadomienie o wyniku postępowania</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Views: 0