Ogłoszenie o zamówieniu dostawy. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego (Cytadela Warszawska)

01122021 Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na energię elektryczną na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego 24112021 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na energię elektryczną na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego Informacja z otwarcia ofert na dostawę energii elektrycznej na potrzeby … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu dostawy. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego (Cytadela Warszawska)