Ogłoszenie o zamówienia na usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2020 r.

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2019-12-11 @ 11:50:53. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu (2)

Załączniki nr 1-3_ 5 oraz 7-8 do Ogłoszenia

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

2019-12-11 @ 11:50:53Current Revision
Content
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 01/Ogłoszenie- o-udzieleniu- zamówienia- cz.-1-i-2.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 1 i 2</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Ogłoszenie- o-udzieleniu- zamówienia- cz.-3.pdf">Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 3</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Zawiadomienie- o-wyniku-postępowania-cz.- 1-www.pdf">Zawiadomienie o wyniku postępowania cz. 1 - www</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Zawiadomienie- o-wyniku-postępowania-cz.- 2-www.pdf">Zawiadomienie o wyniku postępowania - cz. 2 www</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 01/Zawiadomienie- o-wyniku-cz.- 3-www.pdf">Zawiadomienie o wyniku - cz. 3 www</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Informacja- z-otwarcia-ofert- 5.pdf">Informacja z otwarcia ofert</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-treści- Ogłoszenia.pdf" >Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści Ogłoszenia</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-treści- Ogłoszenia.pdf" >Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści Ogłoszenia</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Zawiadomienie- nr-2-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-Ogłoszenia.pdf"> Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści Ogłoszenia</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Zawiadomienie- nr-3-o-wyjaśnieniu-treści- Ogłoszenia.pdf" >Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu treści Ogłoszenia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Ogłoszenie- o-zamówieniu- 2.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu (2)</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Ogłoszenie- o-zamówieniu- 2.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu (2)</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Załączniki- nr-1-3_-5-oraz- 7-8-do-Ogłoszenia.doc" >Załączniki nr 1-3_ 5 oraz 7-8 do Ogłoszenia</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Załączniki- nr-1-3_-5-oraz- 7-8-do-Ogłoszenia.doc" >Załączniki nr 1-3_ 5 oraz 7-8 do Ogłoszenia</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Views: 0