Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania – Modernizacja obiektów na potrzeby utworzenia oddziału zamiejscowego MWP – Muzeum Broni Pancernej

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2016-10-07 @ 19:52:06. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 oświadczenie

Załącznik nr 4 grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 6 wykaz osób

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 2016-10-07 @ 19:52:06 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Views: 0