Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania – Modernizacja obiektów na potrzeby utworzenia oddziału zamiejscowego MWP – Muzeum Broni Pancernej

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2016-09-17 @ 13:55:03. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 oświadczenie

Załącznik nr 4 grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 6 wykaz osób

Views: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

2016-09-17 @ 13:55:03Current Revision
Content
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 09/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 09/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 09/SIWZ1.pdf">SIWZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 09/SIWZ1.pdf">SIWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 09/Załącznik- nr-1-formularz- ofertowy.doc" >Załącznik nr 1 formularz ofertowy</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 09/Załącznik- nr-1-formularz- ofertowy.doc" >Załącznik nr 1 formularz ofertowy</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 09/Załącznik- nr-2-oświadczenie.doc" >Załącznik nr 2 oświadczenie</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 09/Załącznik- nr-2-oświadczenie.doc" >Załącznik nr 2 oświadczenie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 09/Załącznik- nr-3-oświadczenie.doc" >Załącznik nr 3 oświadczenie</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 09/Załącznik- nr-3-oświadczenie.doc" >Załącznik nr 3 oświadczenie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 09/Załącznik- nr-4-grupa-kapitałowa.doc" >Załącznik nr 4 grupa kapitałowa</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 09/Załącznik- nr-4-grupa-kapitałowa.doc" >Załącznik nr 4 grupa kapitałowa</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 09/Załącznik- nr-5-Istotne- postanowienia- umowy1.doc">Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 09/Załącznik- nr-5-Istotne- postanowienia- umowy1.doc">Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 09/Załącznik- nr-6-wykaz-osób.doc" >Załącznik nr 6 wykaz osób</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 09/Załącznik- nr-6-wykaz-osób.doc" >Załącznik nr 6 wykaz osób</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 09/Informacja- z-otwarcia-ofert.pdf">Informacja z otwarcia ofert</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2016/ 09/ZAWIADOMIENIE- O-WYNIKU-POSTEPOWANIA-STRONA- INTERNETOWA.pdf" >Zawiadomienie o wyniku postępowania</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Views: 0