Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania obiektów przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – oddział Muzeum Broni Pancernej.

20170518 Ogłoszenie o zamówieniu 20170518 SIWZ 20170518-2-Załączniki nr 1-7 do SIWZ 20170518 Załącznik nr 8 do SIWZ – istotne postanowienia umowy 20170518 Załącznik nr 9 do SIWZ – karta gwarancyjna 20170518 Załącznik nr 10 do SIWZ – tabela elementów rozliczeniowych 20170518 Załączniki nr 11 – 21 Projekty budowlane PROJEKTY WYKONAWCZE – załączniki nr 22 – … Czytaj dalej Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania obiektów przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – oddział Muzeum Broni Pancernej.