Archiwum kategorii: Ogłoszenia o zamówieniach

Ogłoszenia o zamówieniach.

Prace porządkowe i oczyszczające dla terenu zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 5 Stycznia, na działkach nr ewid. 48/1, 48/3, 49/10, obręb 0023 Ławica II

Zawiadomienie o wyniku

Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-5 oraz 7 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ – IPU
Załącznik nr 8B do SIWZ – Specyfikacja wykonania usług
Załącznik nr 8 do SIWZ – wycinka drzew i krzewów
Załącznik nr 8A do SIWZ – wykaz drzew i krzwów
Załącznik nr 9B do SIWZ – STWiOR rozbiórki
Załącznik nr 9 do SIWZ – Prace porządkowe_ wywóz i utylizacja śmieci oraz rozbiórka budynków
Załącznik nr 9A do SIWZ – projekt rozbiórki

Views: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż oznakowania zadaszenia pomiędzy pawilonami wystawowymi oraz oświetlenia ekspozycji zewnętrznej w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

Zawiadomienie o wyniku – www
Informacja z otwarcia ofert
SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki nr 1-4 oraz 8 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ – IPU
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 – OPZ

 

Views: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi prawne, pozostające w związku z inwestycją w postaci „Budowy Muzeum Wojska Polskiego – I etap”

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

MWP – usługi prawne – załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – TM

MWP – usługi prawne – załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu

MWP – usługi prawne – załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu

MWP – usługi prawne – załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu

MWP – usługi prawne – załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu

12032020 Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści ogłoszenia

16032020 Informacja z Otwarcia Ofert

Views: 0

Usługi prawne, pozostające w związku z Budową Muzeum Wojska Polskiego – I etap

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu
Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu
Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu
Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu
Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu

31122018 Zawiadomienie nr 1 o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu
02012019 Zawiadomienie nr 2 o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu
zawiadomienie o wyniku postępowania

Views: 0

Ogłoszenia o zamówieniu na usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu – 7.12.18

Załączniki nr 1-3_ 5 i 7-8 do Ogłoszenia

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu Ogłoszenia
Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie Ogłoszenia
Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu Ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku – cz. 1 www

Zawiadomienie o wyniku – cz .2 www

Zawiadomienie o wyniku – cz. 3 www

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Views: 0

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na konserwację zabytków ze zbiorów Muzeum Katyńskiego – oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ – IPU
Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ
Załącznik nr 11 do SIWZ – wykaz konserwacja obiektów tzw. trójwymiarowych (grobowych)
Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku

Views: 0

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaadaptowanie komory fundamentowej na salę konferencyjną Muzeum Katyńskiego”

Ogłoszenie opublikowane
SIWZ
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
załącznik nr 7a PBW.zip
załącznik nr 7b STWiOR
załącznik nr 7c PR
Załącznik nr 8
załącznik nr 9 do SIWZ TWES Komora
Załącznik nr 10 do SIWZ
Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ
Zawiadomienia nr 2 o wyjaśnieni treści SIWZ
informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania

Views: 0

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na konserwację i rekonstrukcję zabytków sprzętu ciężkiego ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ – IPU
Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ
Załącznik nr 11 do SIWZ
Załącznik nr 12 do SIWZ
Załącznik nr 13 do SIWZ
Załącznik nr 14 do SIWZ
Załącznik nr 15 do SIWZ
Załącznik nr 16 do SIWZ
Załącznik nr 17 do SIWZ
Załącznik nr 18 do SIWZ
Załącznik nr 19 do SIWZ
Załącznik nr 20 do SIWZ
Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści_SIWZ
Załącznik nr 11 do SIWZ – punkt 15
Załącznik nr 21 do SIWZ – Tabela wartości_rozliczeniowych
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załączniki nr 1 do SIWZ – poprawiony
Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku cz. 1 – www
Zawiadomienie o wyniku cz. 2 – www
Zawiadomienie o wyniku cz. 5 – www
Zawiadomienie o wyniku cz. 6 – www
Zawiadomienie o unieważnieniu – cz. 8
Zawiadomienie o unieważnieniu – cz. 9
Zawiadomienie o wyniku cz. 10 – www

Zawiadomienie cz . 3 – www
Zawiadomienie cz . 4 – www
Zawiadomienie cz . 7 – www

 

 

 

Views: 0