OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Budowa wjazdu wraz tunelem do siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie nr 1 ws. zmiany postanowień SIWZ Ogłoszenie nr 540397633 Zawiadomienie nr 2 w sprawie zmiany postanowień SIWZ Ogłoszenie nr 540400928 Poprawiony załącznik nr 16 do SIWZ Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ 15-01-2021 SIWZ wjazd z tunelem 21 12 2020 istotne postanowienia umowy 2020 12 21 2020.12.21 ogłoszenie … Czytaj dalej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Budowa wjazdu wraz tunelem do siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej