Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów robót, koncepcji i projektów oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dotyczących wykonania robót konserwacyjnych i instalacyjnych w 4 obiektach budowlanych w Cytadeli Warszawskiej

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 15 maja 2018 o 22:28:58. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Zaproszenie do złożenia oferty
Zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Zał. 2 – Formularz ofertowy
Zał. 3 – Projekt umowy

 

 

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

15 maja 2018 o 22:28:58Current Revision
Content
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/Zaproszenie- do-złożenia-oferty.pdf" >Zaproszenie do złożenia oferty</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/Zaproszenie- do-złożenia-oferty.pdf" >Zaproszenie do złożenia oferty</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/Zał.-1-Opis- przedmiotu-zamówienia.pdf">Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/Zał.-1-Opis- przedmiotu-zamówienia.pdf">Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/Zał.-2-Formularz- ofertowy.doc">Zał. 2 - Formularz ofertowy</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/Zał.-2-Formularz- ofertowy.doc">Zał. 2 - Formularz ofertowy</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/Zał.-3-Projekt- umowy.pdf">Zał. 3 - Projekt umowy</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/Zał.-3-Projekt- umowy.pdf">Zał. 3 - Projekt umowy</a>
&nbsp; <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/27062018- Oferenci-składający- ofertę.pdf">27062018 Oferenci składający ofertę na opracowanie programów robót_ koncepcji i projektów oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich_ dot. wykonania robót konserwacyjnych i instalacyjnych w 4 obiektach budowlanych.pdf</a>
&nbsp; &nbsp;

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Hits: 0