Prace porządkowe i oczyszczające dla terenu zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 5 Stycznia, na działkach nr ewid. 48/1, 48/3, 49/10, obręb 0023 Ławica II

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 18 listopada 2020 o 13:40:57. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Zawiadomienie o wyniku

Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-5 oraz 7 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ – IPU
Załącznik nr 8B do SIWZ – Specyfikacja wykonania usług
Załącznik nr 8 do SIWZ – wycinka drzew i krzewów
Załącznik nr 8A do SIWZ – wykaz drzew i krzwów
Załącznik nr 9B do SIWZ – STWiOR rozbiórki
Załącznik nr 9 do SIWZ – Prace porządkowe_ wywóz i utylizacja śmieci oraz rozbiórka budynków
Załącznik nr 9A do SIWZ – projekt rozbiórki

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 18 listopada 2020 o 13:40:57 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Hits: 0