Prace porządkowe i oczyszczające dla terenu zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 5 Stycznia, na działkach nr ewid. 48/1, 48/3, 49/10, obręb 0023 Ławica II

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 6 listopada 2020 o 22:50:39. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-5 oraz 7 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ – IPU
Załącznik nr 8B do SIWZ – Specyfikacja wykonania usług
Załącznik nr 8 do SIWZ – wycinka drzew i krzewów
Załącznik nr 8A do SIWZ – wykaz drzew i krzwów
Załącznik nr 9B do SIWZ – STWiOR rozbiórki
Załącznik nr 9 do SIWZ – Prace porządkowe_ wywóz i utylizacja śmieci oraz rozbiórka budynków
Załącznik nr 9A do SIWZ – projekt rozbiórki

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

6 listopada 2020 o 22:50:39Current Revision
Content
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Zawiadomienie- o-wyniku.pdf" >Zawiadomienie o wyniku</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Informacja- z-otwarcia-ofert.pdf">Informacja z otwarcia ofert</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/SIWZ.pdf">SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/SIWZ.pdf">SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Załączniki- nr-1-5-oraz-7- do-SIWZ.doc" >Załączniki nr 1-5 oraz 7 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Załączniki- nr-1-5-oraz-7- do-SIWZ.doc" >Załączniki nr 1-5 oraz 7 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Załącznik- nr-6-do-SIWZ- IPU.pdf">Załącznik nr 6 do SIWZ - IPU</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Załącznik- nr-6-do-SIWZ- IPU.pdf">Załącznik nr 6 do SIWZ - IPU</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Załącznik- nr-8B-do-SIWZ- Specyfikacja- wykonania-usług.pdf" >Załącznik nr 8B do SIWZ - Specyfikacja wykonania usług</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Załącznik- nr-8B-do-SIWZ- Specyfikacja- wykonania-usług.pdf" >Załącznik nr 8B do SIWZ - Specyfikacja wykonania usług</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Załącznik- nr-8-do-SIWZ- wycinka-drzew- i-krzewów.pdf" >Załącznik nr 8 do SIWZ - wycinka drzew i krzewów</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Załącznik- nr-8-do-SIWZ- wycinka-drzew- i-krzewów.pdf" >Załącznik nr 8 do SIWZ - wycinka drzew i krzewów</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Załącznik- nr-8A-do-SIWZ- wykaz-drzew- i-krzwów.pdf" >Załącznik nr 8A do SIWZ - wykaz drzew i krzwów</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Załącznik- nr-8A-do-SIWZ- wykaz-drzew- i-krzwów.pdf" >Załącznik nr 8A do SIWZ - wykaz drzew i krzwów</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Załącznik- nr-9B-do-SIWZ- STWiOR-rozbiórki.pdf" >Załącznik nr 9B do SIWZ - STWiOR rozbiórki</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Załącznik- nr-9B-do-SIWZ- STWiOR-rozbiórki.pdf" >Załącznik nr 9B do SIWZ - STWiOR rozbiórki</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Załącznik- nr-9-do-SIWZ- Prace-porządkowe_ -wywóz-i-utylizacja-śmieci- oraz-rozbiórka- budynków.pdf" >Załącznik nr 9 do SIWZ - Prace porządkowe_ wywóz i utylizacja śmieci oraz rozbiórka budynków</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Załącznik- nr-9-do-SIWZ- Prace-porządkowe_ -wywóz-i-utylizacja-śmieci- oraz-rozbiórka- budynków.pdf" >Załącznik nr 9 do SIWZ - Prace porządkowe_ wywóz i utylizacja śmieci oraz rozbiórka budynków</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/ public_html/ wp-content/uploads/2020/11/ Za%C5%82%C4%85cznik_nr_9A_ do_SIWZ_projekt_ rozbi%C3%B3rki.zip" >Załącznik nr 9A do SIWZ - projekt rozbiórki</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/ public_html/ wp-content/uploads/2020/11/ Za%C5%82%C4%85cznik_nr_9A_ do_SIWZ_projekt_ rozbi%C3%B3rki.zip" >Załącznik nr 9A do SIWZ - projekt rozbiórki</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Hits: 0