Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 27 marca 2017 o 12:43:53. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Plan postępowań o udzielenie zamówień – 2017_20170327


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 27 marca 2017 o 12:43:53 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)