Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 21 października 2021 o 13:23:10. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

2021_BZP 00012165_02_P

2021_BZP 00012165_01_P

Plan postępowań o udzielenie zamówień MWP – 2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień MWP – 2019 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień MWP – 2017 r._20170327

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 21 października 2021 o 13:23:10 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Hits: 0