Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 21 lutego 2019 o 10:21:20. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Plan postępowań o udzielenie zamówień – 2017_20170327
Plan postępowań o udzielenie zamówień MWP – 2019 r.


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 21 lutego 2019 o 10:21:20 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)