Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaadaptowanie komory fundamentowej na salę konferencyjną Muzeum Katyńskiego”

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 29 sierpnia 2018 o 16:01:59. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie opublikowane
SIWZ
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
załącznik nr 7a PBW.zip
załącznik nr 7b STWiOR
załącznik nr 7c PR
Załącznik nr 8
załącznik nr 9 do SIWZ TWES Komora
Załącznik nr 10 do SIWZ
Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ
Zawiadomienia nr 2 o wyjaśnieni treści SIWZ
informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 29 sierpnia 2018 o 16:01:59 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Hits: 0