Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaadaptowanie komory fundamentowej na salę konferencyjną Muzeum Katyńskiego”

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 1 sierpnia 2018 o 17:38:31. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie opublikowane
SIWZ
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

Załącznik nr 8
załącznik nr 9 do SIWZ TWES Komora
Załącznik nr 10 do SIWZ

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

1 sierpnia 2018 o 17:38:31Current Revision
Content
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/Ogłoszenie- opublikowane.pdf" >Ogłoszenie opublikowane</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/Ogłoszenie- opublikowane.pdf" >Ogłoszenie opublikowane</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/SIWZ.pdf">SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/SIWZ.pdf">SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/Załacznik- nr-1.doc">Załacznik nr 1</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/Załacznik- nr-1.doc">Załacznik nr 1</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/Załacznik- nr-2.doc">Załacznik nr 2</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/Załacznik- nr-2.doc">Załacznik nr 2</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/Załącznik- nr-3.doc">Załącznik nr 3</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/Załącznik- nr-3.doc">Załącznik nr 3</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/Załącznik- nr-4.doc">Załącznik nr 4</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/Załącznik- nr-4.doc">Załącznik nr 4</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/Załącznik- nr-5-do-SIWZ.doc" >Załącznik nr 5 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/Załącznik- nr-5-do-SIWZ.doc" >Załącznik nr 5 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/Załącznik- nr-6.doc">Załącznik nr 6</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/Załącznik- nr-6.doc">Załącznik nr 6</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/Załącznik- nr-7.doc">Załącznik nr 7</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/Załącznik- nr-7.doc">Załącznik nr 7</a>
  <a href="http:// www.muzeumwp.pl/ bip/zalacznik- nr-7a-PBW.zip" >załącznik nr 7a PBW.zip</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/załącznik- nr-7b-STWiOR.zip" >załącznik nr 7b STWiOR</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/załącznik- nr-7c-PR.zip" >załącznik nr 7c PR</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/Załącznik- nr-8.doc">Załącznik nr 8</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/Załącznik- nr-8.doc">Załącznik nr 8</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/załącznik- nr-9-do-SIWZ- TWES-Komora.xlsx" >załącznik nr 9 do SIWZ TWES Komora</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/załącznik- nr-9-do-SIWZ- TWES-Komora.xlsx" >załącznik nr 9 do SIWZ TWES Komora</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/Załącznik- nr-10-do-SIWZ.doc" >Załącznik nr 10 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/Załącznik- nr-10-do-SIWZ.doc" >Załącznik nr 10 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.doc" >Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/zawiadomienia- nr-2-o-wyjaśnieni-treści- SIWZ.pdf">Zawiadomienia nr 2 o wyjaśnieni treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/informacja- z-otwarcia-ofert- 1.pdf">informacja z otwarcia ofert</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 08/informacja- o-wyniku-postępowania.pdf">informacja o wyniku postępowania</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Hits: 0