Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji rzeźbiarskiej Jerzego Kaliny: „Wagony – Sarkofagi”

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 28 czerwca 2018 o 10:52:14. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf
SIWZ
Załacznik nr 1 do SIWZ
Załacznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załacznik nr 7a do SIWZ
Załącznik nr 7b do SIWZ
Załacznik nr 7c do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ TWES
Załącznik nr 10 do SIWZ
Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ
Zmienione ogłoszenie o zmówieniu

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

28 czerwca 2018 o 10:52:14Current Revision
Content
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Ogloszenie- o-zamowieniu- przeslane.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu przesłane.pdf</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Ogloszenie- o-zamowieniu- przeslane.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu przesłane.pdf</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Ogloszenie- o-zamowieniu- opublikowane.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Ogloszenie- o-zamowieniu- opublikowane.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/SIWZ.pdf">SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/SIWZ.pdf">SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załacznik- nr-1-do-SIWZ.doc">Załacznik nr 1 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załacznik- nr-1-do-SIWZ.doc">Załacznik nr 1 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załacznik- nr-2-do-SIWZ.doc">Załacznik nr 2 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załacznik- nr-2-do-SIWZ.doc">Załacznik nr 2 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-3-do-SIWZ.doc" >Załącznik nr 3 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-3-do-SIWZ.doc" >Załącznik nr 3 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-4-do-SIWZ.doc" >Załącznik nr 4 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-4-do-SIWZ.doc" >Załącznik nr 4 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-5-do-SIWZ.doc" >Załącznik nr 5 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-5-do-SIWZ.doc" >Załącznik nr 5 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-6-do-SIWZ.doc" >Załącznik nr 6 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-6-do-SIWZ.doc" >Załącznik nr 6 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-7-do-SIWZ.doc" >Załącznik nr 7 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-7-do-SIWZ.doc" >Załącznik nr 7 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załacznik- nr-7a-do-SIWZ.zip">Załacznik nr 7a do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załacznik- nr-7a-do-SIWZ.zip">Załacznik nr 7a do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-7b-do-SIWZ.zip" >Załącznik nr 7b do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-7b-do-SIWZ.zip" >Załącznik nr 7b do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załacznik- nr-7c-do-SIWZ.pdf">Załacznik nr 7c do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załacznik- nr-7c-do-SIWZ.pdf">Załacznik nr 7c do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-8-do-SIWZ.doc" >Załącznik nr 8 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-8-do-SIWZ.doc" >Załącznik nr 8 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-9-do-SIWZ- TWES.xlsx">Załącznik nr 9 do SIWZ TWES</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-9-do-SIWZ- TWES.xlsx">Załącznik nr 9 do SIWZ TWES</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-10-do-SIWZ.doc" >Załącznik nr 10 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-10-do-SIWZ.doc" >Załącznik nr 10 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/zmienione- ogłoszenie-o- zmówieniu.pdf">Zmienione ogłoszenie o zmówieniu</a>  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/zmienione- ogłoszenie-o- zamówieniu- 1.pdf">Zmienione ogłoszenie o zamówieniu 1</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Informacja- o-unieważnieniu- postępowania.pdf">Informacja o unieważnieniu postępowania</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Hits: 0