Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Muzeum Wojska Polskiego – I etap

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 18 sierpnia 2017 o 21:53:52. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie-o-zamówieniu – przesłane

Ogłoszenie-o-zamówieniu – opublikowane

SIWZ

Zał nr 1-Fomularz ofertowy

Zał-nr-2-Formularz-Jednolitego-Euro.-Dokum.-Zamówienia

Zał nr 3-Informacja w sprawie przynależności do grupy kapitałowej

Zał-nr-4-Oświadczenie-w-sprawie-wysokości-obrotów

Zał nr 5-Wykaz wykonanych robót budowlanych

Zał-nr-6-Wykaz-osób-skierowanych-do-realizacji-zamówienia

Zał-nr-7-Oświadczenie-w-sprawie-braku-wyroku-lub-decyzji-o-zaleganiu-z-podatkami

Zał-nr-8-Oświadczenie-w-sprawie-braku-orzeczenia-o-zakazie-ubiegania-się-o-zamówienie

Zał-nr-9-Oświadczenie-w-sprawie-braku-wyroku-za-wykroczenie-przeciwko-prawom-pracownika

Zał-nr-10-Oświadczenie-w-sprawie-niewydania-decyzji-o-naruszeniu-przepisów-prawa-pracy

Zał-nr-11-Oświadczenie-o-niezaleganiu-z-opłacaniem-podatków-i-opłat-lokalnych

Zał nr 12-Karta gwarancyjna

Zał-nr-13-Tabela-wartości-elementów-scalonych

Zał nr 14-Istotne postanowienia umowy

Zał nr 15-217.rar (8.0GB) server 1

Zał nr 15-217.rar (8.0GB) server 2

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

18 sierpnia 2017 o 21:53:52Current Revision
Content
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/Ogłoszenie- o-zamówieniu- –-przesłane.pdf" >Ogłoszenie- o-zamówieniu – przesłane</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/Ogłoszenie- o-zamówieniu- –-przesłane.pdf" >Ogłoszenie- o-zamówieniu – przesłane</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/Ogłoszenie- o-zamówieniu- –-opublikowane.pdf" >Ogłoszenie- o-zamówieniu – opublikowane</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/Ogłoszenie- o-zamówieniu- –-opublikowane.pdf" >Ogłoszenie- o-zamówieniu – opublikowane</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/SIWZ.pdf">SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/SIWZ.pdf">SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-1- Fomularz-ofertowy.doc">Zał nr 1-Fomularz ofertowy</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-1- Fomularz-ofertowy.doc">Zał nr 1-Fomularz ofertowy</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-2- Formularz-Jednolitego-Euro.- Dokum.-Zamówienia.doc">Zał- nr-2-Formularz- Jednolitego- Euro.-Dokum.- Zamówienia</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-2- Formularz-Jednolitego-Euro.- Dokum.-Zamówienia.doc">Zał- nr-2-Formularz- Jednolitego- Euro.-Dokum.- Zamówienia</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-3- Informacja-w- sprawie-przynależności- do-grupy-kapitałowej.doc">Zał nr 3-Informacja w sprawie przynależności do grupy kapitałowej</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-3- Informacja-w- sprawie-przynależności- do-grupy-kapitałowej.doc">Zał nr 3-Informacja w sprawie przynależności do grupy kapitałowej</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-4- Oświadczenie- w-sprawie-wysokości- obrotów.doc" >Zał-nr-4-Oświadczenie- w-sprawie-wysokości- obrotów</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-4- Oświadczenie- w-sprawie-wysokości- obrotów.doc" >Zał-nr-4-Oświadczenie- w-sprawie-wysokości- obrotów</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-5- Wykaz-wykonanych- robót-budowlanych.doc">Zał nr 5-Wykaz wykonanych robót budowlanych</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-5- Wykaz-wykonanych- robót-budowlanych.doc">Zał nr 5-Wykaz wykonanych robót budowlanych</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-6- Wykaz-osób-skierowanych- do-realizacji- zamówienia.doc" >Zał-nr-6-Wykaz- osób-skierowanych- do-realizacji- zamówienia</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-6- Wykaz-osób-skierowanych- do-realizacji- zamówienia.doc" >Zał-nr-6-Wykaz- osób-skierowanych- do-realizacji- zamówienia</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-7- Oświadczenie- w-sprawie-braku- wyroku-lub-decyzji- o-zaleganiu- z-podatkami.doc">Zał-nr- 7-Oświadczenie-w-sprawie- braku-wyroku- lub-decyzji- o-zaleganiu-z- podatkami</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-7- Oświadczenie- w-sprawie-braku- wyroku-lub-decyzji- o-zaleganiu- z-podatkami.doc">Zał-nr- 7-Oświadczenie-w-sprawie- braku-wyroku- lub-decyzji- o-zaleganiu-z- podatkami</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-8- Oświadczenie- w-sprawie-braku- orzeczenia-o- zakazie-ubiegania- się-o-zamówienie.doc">Zał- nr-8-Oświadczenie-w-sprawie- braku-orzeczenia-o-zakazie- ubiegania-się- o-zamówienie</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-8- Oświadczenie- w-sprawie-braku- orzeczenia-o- zakazie-ubiegania- się-o-zamówienie.doc">Zał- nr-8-Oświadczenie-w-sprawie- braku-orzeczenia-o-zakazie- ubiegania-się- o-zamówienie</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-9- Oświadczenie- w-sprawie-braku- wyroku-za-wykroczenie-przeciwko- prawom-pracownika.doc">Zał- nr-9-Oświadczenie-w-sprawie- braku-wyroku- za-wykroczenie- przeciwko-prawom- pracownika</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-9- Oświadczenie- w-sprawie-braku- wyroku-za-wykroczenie-przeciwko- prawom-pracownika.doc">Zał- nr-9-Oświadczenie-w-sprawie- braku-wyroku- za-wykroczenie- przeciwko-prawom- pracownika</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/Zał-nr-10- Oświadczenie- w-sprawie-niewydania- decyzji-o-naruszeniu-przepisów- prawa-pracy.doc">Zał-nr- 10-Oświadczenie-w-sprawie- niewydania-decyzji- o-naruszeniu- przepisów-prawa-pracy</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/Zał-nr-10- Oświadczenie- w-sprawie-niewydania- decyzji-o-naruszeniu-przepisów- prawa-pracy.doc">Zał-nr- 10-Oświadczenie-w-sprawie- niewydania-decyzji- o-naruszeniu- przepisów-prawa-pracy</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-11- Oświadczenie- o-niezaleganiu- z-opłacaniem- podatków-i- opłat-lokalnych.doc">Zał- nr-11-Oświadczenie- o-niezaleganiu- z-opłacaniem- podatków-i- opłat-lokalnych</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-11- Oświadczenie- o-niezaleganiu- z-opłacaniem- podatków-i- opłat-lokalnych.doc">Zał- nr-11-Oświadczenie- o-niezaleganiu- z-opłacaniem- podatków-i- opłat-lokalnych</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-12- Karta-gwarancyjna.doc">Zał nr 12-Karta gwarancyjna</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-12- Karta-gwarancyjna.doc">Zał nr 12-Karta gwarancyjna</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-13- Tabela-wartości-elementów- scalonych.xlsx" >Zał-nr-13- Tabela-wartości-elementów- scalonych</a>  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/załącznik- nr-13-do-SIWZ- TWES-Kor.xlsx" >załącznik nr 13 do SIWZ TWES Kor</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/Zał-nr-14- Istotne-postanowienia- umowy.pdf">Zał nr 14-Istotne postanowienia umowy</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/Zał-nr-14- Istotne-postanowienia- umowy.pdf">Zał nr 14-Istotne postanowienia umowy</a>
<a href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0B-kI0vC438dUT1ZaR0Q1M3d5OUU">Zał nr 15-217.rar</a> (8.0GB) server 1  <!--<a href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0B-kI0vC438dUT1ZaR0Q1M3d5OUU">Zał nr 15-217.rar</a> (8.0GB) server 1 -->
<a href="http:// gofile.me/2rCHU/ q9uag46xn">Zał nr 15-217.rar</a> (8.0GB) server 2  <a href="http:// muzeumwp.pl/bip/ Zal-15-217.rar">Zał nr 15-217.rar</a> (8.0GB)
<!--<a href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0B-kI0vC438dUSi1wMk5SR2hDWTg">PW PB MWP Edyt.rar</a> (3.0GB) server 1 -->  
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-218-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 218 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-219-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 219 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-220-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 220 do SIWZ</a>
  <!--<a href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0B-kI0vC438dUSi1wMk5SR2hDWTg" >załączniki nr 16-21, 27-78 i 80-84 do SIWZ, wersja edytowalna</a> (3.0GB) server 1-->
  <a href="http:// muzeumwp.pl/bip/PW-PB-MWP- Edyt.rar">załączniki nr 16-21, 27-78 i 80-84 do SIWZ, wersja edytowalna</a> (3.0GB)
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-1-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 1 - przesłana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-1-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 1 - opublikowana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-2-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 2 o zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-221-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 221 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-222-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 222 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-223-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 223 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-224-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 224 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-225-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 225 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-226-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 226 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-227-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 227 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-228-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 228 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-229-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 229 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-230-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 230 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-231-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 231 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-232-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 232 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-233-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 233 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-234-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 234 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-235-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 235 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-236-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 236 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-237-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 237 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-3-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 3 o zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-4-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 4 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-238-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 238 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-2-przesłana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 2 - przesłana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-2-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 2 - opublikowana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-5-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 5 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-3-przesłana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 3 - przesłana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-3-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 3 - opublikowana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-6-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 6 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-7-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 7 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/poprawiony- fragment-załącznika-nr- 49-do-SIWZ.pdf">poprawiony fragment załącznika nr 49 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-8-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 8 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/wezwanie- nr-1-do-przystąpienia-do- postępowania- odwoławczego.pdf">wezwanie nr 1 do przystąpienia do postępowania odwoławczego</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/odwołanie- nr-1-do-Prezesa-KIO-firma- IDS-BUD-S.A.pdf">odwołanie nr 1 do Prezesa KIO - firma IDS-BUD S.A</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-4-przesłana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 4 - przesłana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-4-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 4 - opublikowana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-9-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 9 o zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-5-przesłana- 1.pdf">zmiana ogłoszenia nr 5 - przesłana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-5-opublikowana- 1.pdf">zmiana ogłoszenia nr 5 - opublikowana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-10-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 10 o zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-6-przesłana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 6 - przesłana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-6-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 6 - opublikowana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-11-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 11 o zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 216-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 216 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 221-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 221 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 222-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 222 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 223-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 223 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 224-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 224 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 225-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 225 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 226-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 226 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 227-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 227 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 228-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 228 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 229-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 229 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 230-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 230 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 231-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 231 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 232-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 232 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 233-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 233 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 234-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 234 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 235-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 235 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 236-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 236 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 237-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 237 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-239-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 239 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-240-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 240 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-241-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 241 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-242-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 242 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-243-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 243 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-244-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 244 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-245-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 245 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-246-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 246 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-247-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 247 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-248-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 248 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-249-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 249 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-12-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 12 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-250-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 250 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-251-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 251 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-13-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 13 o zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-14-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 14 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zawiadomienie- nr-15-o-wyjaśnieniu-treści- SIWZ.pdf">zawiadomienie nr 15 o wyjaśnieniu treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zmiana-ogłoszenia- nr-7-przesłana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 7 - przesłana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zmiana-ogłoszenia- nr-7-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 7 - opublikowana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zawiadomienie- nr-16-o-wyjaśnieniu-treści- SIWZ.pdf">zawiadomienie nr 16 o wyjaśnieniu treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zawiadomienie- nr-17-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 17 o zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/Zawiadomienie- nr-18-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >Zawiadomienie- nr-18-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/Zawiadomienie- nr-19-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >Zawiadomienie- nr-19-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/Zawiadomienie- nr-20-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >Zawiadomienie- nr-20-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ</a>
  <a href="http:// muzeumwp.pl/bip/ dodany-załacznik- nr-252-do-SIWZ.rar">dodany załącznik nr 252 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/dodany-załącznik- nr-253-do-SIWZ.zip">dodany załącznik nr 253 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/dodany-załącznik- nr-254-do-SIWZ.zip">dodany załącznik nr 254 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/dodany-załącznik- nr-255-do-SIWZ.zip">dodany załącznik nr 255 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/dodany-załącznik- nr-256-do-SIWZ.zip">dodany załącznik nr 256 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zawiadomienie- nr-21-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 21 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/dodany-załącznik- nr-257-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 257 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/dodany-załączniknr- 258-do-SIWZ.pdf">dodany załączniknr 258 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zawiadomienie- nr-22-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 22 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/dodany-załacznik- nr-259-do-SIWZ.zip">dodany załacznik nr 259 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zmiana-ogłoszenia- nr-8-przesłana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 8 - przesłana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zmiana-ogłoszenia- nr-8-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 8 - opublikowana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zawiadomienie- nr-23-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 23 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/dodany-załącznik- nr-260-do-SIWZ.zip">dodany załącznik nr 260 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/dodany-załącznik- nr-261-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 261 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zawiadomienie- nr-24-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 24 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/uzupełniony- załącznik-nr- 209-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 209 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zawiadomienie- nr-25-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 25 o zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zawiadomienie- nr-26-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 26 o zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/zmiana-ogłoszenia- nr-9-przesłana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 9 - przesłana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/zmiana-ogłoszenia- nr-10-przesłana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 10 - przesłana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/zmiana-ogłoszenia- nr-9-i-10-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 9 i 10 - opublikowana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/zawiadomienie- nr-27-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 27 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/załącznik- nr-13-do-SIWZ- tekst-jednolity.xlsx" >załącznik nr 13 do SIWZ - tekst jednolity</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/zawiadomienie- nr-28-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 28 o zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/załącznik- nr-13-do-SIWZ- tekst-jednolity- 1.xlsx">załącznik nr 13 do SIWZ - tekst jednolity (1)</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/zawiadomienie- nr-29-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 29 o zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/zmiana-ogłoszenia- nr-11-przesłana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 11 - przesłana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/zmiana-ogłoszenia- nr-11-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 11 - opublikowana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/informacje- z-otwarcia-ofert.pdf">informacje z otwarcia ofert</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 03/zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty.pdf">Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty</a>
<!--<a href="http:// www.muzeumwp.pl/ bip/Za%C5%82%2015- 217.rar">Zał nr 15-217.rar</a>--> <!--<a href="http:// www.muzeumwp.pl/ bip/Za%C5%82%2015- 217.rar">Zał nr 15-217.rar</a>-->

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Hits: 0