Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Muzeum Wojska Polskiego – I etap

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 20 grudnia 2017 o 16:09:26. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie-o-zamówieniu – przesłane

Ogłoszenie-o-zamówieniu – opublikowane

SIWZ

Zał nr 1-Fomularz ofertowy

Zał-nr-2-Formularz-Jednolitego-Euro.-Dokum.-Zamówienia

Zał nr 3-Informacja w sprawie przynależności do grupy kapitałowej

Zał-nr-4-Oświadczenie-w-sprawie-wysokości-obrotów

Zał nr 5-Wykaz wykonanych robót budowlanych

Zał-nr-6-Wykaz-osób-skierowanych-do-realizacji-zamówienia

Zał-nr-7-Oświadczenie-w-sprawie-braku-wyroku-lub-decyzji-o-zaleganiu-z-podatkami

Zał-nr-8-Oświadczenie-w-sprawie-braku-orzeczenia-o-zakazie-ubiegania-się-o-zamówienie

Zał-nr-9-Oświadczenie-w-sprawie-braku-wyroku-za-wykroczenie-przeciwko-prawom-pracownika

Zał-nr-10-Oświadczenie-w-sprawie-niewydania-decyzji-o-naruszeniu-przepisów-prawa-pracy

Zał-nr-11-Oświadczenie-o-niezaleganiu-z-opłacaniem-podatków-i-opłat-lokalnych

Zał nr 12-Karta gwarancyjna

Zał-nr-13-Tabela-wartości-elementów-scalonych

Zał nr 14-Istotne postanowienia umowy

Zał nr 15-217.rar (8.0GB) server 2

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

dodany załącznik nr 218 do SIWZ

dodany załącznik nr 219 do SIWZ

dodany załącznik nr 220 do SIWZ

załączniki nr 16-21, 27-78 i 80-84 do SIWZ, wersja edytowalna (3.0GB) server 2

zmiana ogłoszenia nr 1 – przesłana

zmiana ogłoszenia nr 1 – opublikowana

zawiadomienie nr 2 o zmianie treści SIWZ

dodany załącznik nr 221 do SIWZ

dodany załącznik nr 222 do SIWZ

dodany załącznik nr 223 do SIWZ

dodany załącznik nr 224 do SIWZ

dodany załącznik nr 225 do SIWZ

dodany załącznik nr 226 do SIWZ

dodany załącznik nr 227 do SIWZ

dodany załącznik nr 228 do SIWZ

dodany załącznik nr 229 do SIWZ

dodany załącznik nr 230 do SIWZ

dodany załącznik nr 231 do SIWZ

dodany załącznik nr 232 do SIWZ

dodany załącznik nr 233 do SIWZ

dodany załącznik nr 234 do SIWZ

dodany załącznik nr 235 do SIWZ

dodany załącznik nr 236 do SIWZ

dodany załącznik nr 237 do SIWZ

zawiadomienie nr 3 o zmianie treści SIWZ

zawiadomienie nr 4 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

dodany załącznik nr 238 do SIWZ

zmiana ogłoszenia nr 2 – przesłana

zmiana ogłoszenia nr 2 – opublikowana

zawiadomienie nr 5 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

zmiana ogłoszenia nr 3 – przesłana

zmiana ogłoszenia nr 3 – opublikowana

zawiadomienie nr 6 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

zawiadomienie nr 7 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

poprawiony fragment załącznika nr 49 do SIWZ

zawiadomienie nr 8 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

wezwanie nr 1 do przystąpienia do postępowania odwoławczego

odwołanie nr 1 do Prezesa KIO – firma IDS-BUD S.A

zmiana ogłoszenia nr 4 – przesłana

zmiana ogłoszenia nr 4 – opublikowana

zawiadomienie nr 9 o zmianie treści SIWZ

zmiana ogłoszenia nr 5 – przesłana

zmiana ogłoszenia nr 5 – opublikowana

zawiadomienie nr 10 o zmianie treści SIWZ

zmiana ogłoszenia nr 6 – przesłana

zmiana ogłoszenia nr 6 – opublikowana

zawiadomienie nr 11 o zmianie treści SIWZ

uzupełniony załącznik nr 216 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 221 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 222 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 223 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 224 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 225 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 226 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 227 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 228 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 229 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 230 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 231 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 232 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 233 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 234 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 235 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 236 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 237 do SIWZ

dodany załącznik nr 239 do SIWZ

dodany załącznik nr 240 do SIWZ

dodany załącznik nr 241 do SIWZ

dodany załącznik nr 242 do SIWZ

dodany załącznik nr 243 do SIWZ

dodany załącznik nr 244 do SIWZ

dodany załącznik nr 245 do SIWZ

dodany załącznik nr 246 do SIWZ

dodany załącznik nr 247 do SIWZ

dodany załącznik nr 248 do SIWZ

dodany załącznik nr 249 do SIWZ

zawiadomienie nr 12 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

dodany załącznik nr 250 do SIWZ

dodany załącznik nr 251 do SIWZ

zawiadomienie nr 13 o zmianie treści SIWZ

zawiadomienie nr 14 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

zawiadomienie nr 15 o wyjaśnieniu treści SIWZ

zmiana ogłoszenia nr 7 – przesłana

zmiana ogłoszenia nr 7 – opublikowana

zawiadomienie nr 16 o wyjaśnieniu treści SIWZ

zawiadomienie nr 17 o zmianie treści SIWZ

18122017 Zawiadomienie nr 18 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

19122017 Zawiadomienie nr 19 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

dodany załącznik nr 252 do SIWZ

 

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

20 grudnia 2017 o 16:09:26Current Revision
Content
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/Ogłoszenie- o-zamówieniu- –-przesłane.pdf" >Ogłoszenie- o-zamówieniu – przesłane</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/Ogłoszenie- o-zamówieniu- –-przesłane.pdf" >Ogłoszenie- o-zamówieniu – przesłane</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/Ogłoszenie- o-zamówieniu- –-opublikowane.pdf" >Ogłoszenie- o-zamówieniu – opublikowane</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/Ogłoszenie- o-zamówieniu- –-opublikowane.pdf" >Ogłoszenie- o-zamówieniu – opublikowane</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/SIWZ.pdf">SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/SIWZ.pdf">SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-1- Fomularz-ofertowy.doc">Zał nr 1-Fomularz ofertowy</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-1- Fomularz-ofertowy.doc">Zał nr 1-Fomularz ofertowy</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-2- Formularz-Jednolitego-Euro.- Dokum.-Zamówienia.doc">Zał- nr-2-Formularz- Jednolitego- Euro.-Dokum.- Zamówienia</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-2- Formularz-Jednolitego-Euro.- Dokum.-Zamówienia.doc">Zał- nr-2-Formularz- Jednolitego- Euro.-Dokum.- Zamówienia</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-3- Informacja-w- sprawie-przynależności- do-grupy-kapitałowej.doc">Zał nr 3-Informacja w sprawie przynależności do grupy kapitałowej</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-3- Informacja-w- sprawie-przynależności- do-grupy-kapitałowej.doc">Zał nr 3-Informacja w sprawie przynależności do grupy kapitałowej</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-4- Oświadczenie- w-sprawie-wysokości- obrotów.doc" >Zał-nr-4-Oświadczenie- w-sprawie-wysokości- obrotów</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-4- Oświadczenie- w-sprawie-wysokości- obrotów.doc" >Zał-nr-4-Oświadczenie- w-sprawie-wysokości- obrotów</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-5- Wykaz-wykonanych- robót-budowlanych.doc">Zał nr 5-Wykaz wykonanych robót budowlanych</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-5- Wykaz-wykonanych- robót-budowlanych.doc">Zał nr 5-Wykaz wykonanych robót budowlanych</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-6- Wykaz-osób-skierowanych- do-realizacji- zamówienia.doc" >Zał-nr-6-Wykaz- osób-skierowanych- do-realizacji- zamówienia</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-6- Wykaz-osób-skierowanych- do-realizacji- zamówienia.doc" >Zał-nr-6-Wykaz- osób-skierowanych- do-realizacji- zamówienia</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-7- Oświadczenie- w-sprawie-braku- wyroku-lub-decyzji- o-zaleganiu- z-podatkami.doc">Zał-nr- 7-Oświadczenie-w-sprawie- braku-wyroku- lub-decyzji- o-zaleganiu-z- podatkami</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-7- Oświadczenie- w-sprawie-braku- wyroku-lub-decyzji- o-zaleganiu- z-podatkami.doc">Zał-nr- 7-Oświadczenie-w-sprawie- braku-wyroku- lub-decyzji- o-zaleganiu-z- podatkami</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-8- Oświadczenie- w-sprawie-braku- orzeczenia-o- zakazie-ubiegania- się-o-zamówienie.doc">Zał- nr-8-Oświadczenie-w-sprawie- braku-orzeczenia-o-zakazie- ubiegania-się- o-zamówienie</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-8- Oświadczenie- w-sprawie-braku- orzeczenia-o- zakazie-ubiegania- się-o-zamówienie.doc">Zał- nr-8-Oświadczenie-w-sprawie- braku-orzeczenia-o-zakazie- ubiegania-się- o-zamówienie</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-9- Oświadczenie- w-sprawie-braku- wyroku-za-wykroczenie-przeciwko- prawom-pracownika.doc">Zał- nr-9-Oświadczenie-w-sprawie- braku-wyroku- za-wykroczenie- przeciwko-prawom- pracownika</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-9- Oświadczenie- w-sprawie-braku- wyroku-za-wykroczenie-przeciwko- prawom-pracownika.doc">Zał- nr-9-Oświadczenie-w-sprawie- braku-wyroku- za-wykroczenie- przeciwko-prawom- pracownika</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/Zał-nr-10- Oświadczenie- w-sprawie-niewydania- decyzji-o-naruszeniu-przepisów- prawa-pracy.doc">Zał-nr- 10-Oświadczenie-w-sprawie- niewydania-decyzji- o-naruszeniu- przepisów-prawa-pracy</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/Zał-nr-10- Oświadczenie- w-sprawie-niewydania- decyzji-o-naruszeniu-przepisów- prawa-pracy.doc">Zał-nr- 10-Oświadczenie-w-sprawie- niewydania-decyzji- o-naruszeniu- przepisów-prawa-pracy</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-11- Oświadczenie- o-niezaleganiu- z-opłacaniem- podatków-i- opłat-lokalnych.doc">Zał- nr-11-Oświadczenie- o-niezaleganiu- z-opłacaniem- podatków-i- opłat-lokalnych</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-11- Oświadczenie- o-niezaleganiu- z-opłacaniem- podatków-i- opłat-lokalnych.doc">Zał- nr-11-Oświadczenie- o-niezaleganiu- z-opłacaniem- podatków-i- opłat-lokalnych</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-12- Karta-gwarancyjna.doc">Zał nr 12-Karta gwarancyjna</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-12- Karta-gwarancyjna.doc">Zał nr 12-Karta gwarancyjna</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 08/Zał-nr-13- Tabela-wartości-elementów- scalonych.xlsx" >Zał-nr-13- Tabela-wartości-elementów- scalonych</a>  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/załącznik- nr-13-do-SIWZ- TWES-Kor.xlsx" >załącznik nr 13 do SIWZ TWES Kor</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/Zał-nr-14- Istotne-postanowienia- umowy.pdf">Zał nr 14-Istotne postanowienia umowy</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/Zał-nr-14- Istotne-postanowienia- umowy.pdf">Zał nr 14-Istotne postanowienia umowy</a>
<!--<a href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0B-kI0vC438dUT1ZaR0Q1M3d5OUU">Zał nr 15-217.rar</a> (8.0GB) server 1 --> <!--<a href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0B-kI0vC438dUT1ZaR0Q1M3d5OUU">Zał nr 15-217.rar</a> (8.0GB) server 1 -->
<a href="http:// gofile.me/2rCHU/ q9uag46xn">Zał nr 15-217.rar</a> (8.0GB) server 2  <a href="http:// muzeumwp.pl/bip/ Zal-15-217.rar">Zał nr 15-217.rar</a> (8.0GB)
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-218-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 218 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-218-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 218 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-219-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 219 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-219-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 219 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-220-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 220 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-220-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 220 do SIWZ</a>
<!--<a href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0B-kI0vC438dUSi1wMk5SR2hDWTg" >załączniki nr 16-21, 27-78 i 80-84 do SIWZ, wersja edytowalna</a> (3.0GB) server 1--> <!--<a href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0B-kI0vC438dUSi1wMk5SR2hDWTg" >załączniki nr 16-21, 27-78 i 80-84 do SIWZ, wersja edytowalna</a> (3.0GB) server 1-->
<a href="http:// gofile.me/2rCHU/BKkRPKWTf" >załączniki nr 16-21, 27-78 i 80-84 do SIWZ, wersja edytowalna</a> (3.0GB) server 2  <a href="http:// muzeumwp.pl/bip/PW-PB-MWP- Edyt.rar">załączniki nr 16-21, 27-78 i 80-84 do SIWZ, wersja edytowalna</a> (3.0GB)
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-1-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 1 - przesłana</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-1-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 1 - przesłana</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-1-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 1 - opublikowana</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-1-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 1 - opublikowana</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-2-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 2 o zmianie treści SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-2-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 2 o zmianie treści SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-221-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 221 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-221-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 221 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-222-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 222 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-222-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 222 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-223-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 223 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-223-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 223 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-224-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 224 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-224-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 224 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-225-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 225 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-225-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 225 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-226-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 226 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-226-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 226 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-227-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 227 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-227-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 227 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-228-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 228 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-228-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 228 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-229-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 229 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-229-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 229 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-230-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 230 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-230-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 230 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-231-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 231 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-231-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 231 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-232-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 232 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-232-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 232 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-233-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 233 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-233-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 233 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-234-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 234 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-234-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 234 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-235-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 235 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-235-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 235 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-236-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 236 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-236-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 236 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-237-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 237 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-237-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 237 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-3-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 3 o zmianie treści SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-3-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 3 o zmianie treści SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-4-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 4 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-4-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 4 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-238-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 238 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-238-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 238 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-2-przesłana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 2 - przesłana</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-2-przesłana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 2 - przesłana</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-2-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 2 - opublikowana</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-2-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 2 - opublikowana</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-5-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 5 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-5-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 5 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-3-przesłana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 3 - przesłana</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-3-przesłana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 3 - przesłana</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-3-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 3 - opublikowana</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-3-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 3 - opublikowana</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-6-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 6 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-6-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 6 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-7-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 7 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-7-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 7 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/poprawiony- fragment-załącznika-nr- 49-do-SIWZ.pdf">poprawiony fragment załącznika nr 49 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/poprawiony- fragment-załącznika-nr- 49-do-SIWZ.pdf">poprawiony fragment załącznika nr 49 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-8-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 8 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-8-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 8 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/wezwanie- nr-1-do-przystąpienia-do- postępowania- odwoławczego.pdf">wezwanie nr 1 do przystąpienia do postępowania odwoławczego</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/wezwanie- nr-1-do-przystąpienia-do- postępowania- odwoławczego.pdf">wezwanie nr 1 do przystąpienia do postępowania odwoławczego</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/odwołanie- nr-1-do-Prezesa-KIO-firma- IDS-BUD-S.A.pdf">odwołanie nr 1 do Prezesa KIO - firma IDS-BUD S.A</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/odwołanie- nr-1-do-Prezesa-KIO-firma- IDS-BUD-S.A.pdf">odwołanie nr 1 do Prezesa KIO - firma IDS-BUD S.A</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-4-przesłana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 4 - przesłana</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-4-przesłana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 4 - przesłana</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-4-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 4 - opublikowana</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-4-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 4 - opublikowana</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-9-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 9 o zmianie treści SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-9-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 9 o zmianie treści SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-5-przesłana- 1.pdf">zmiana ogłoszenia nr 5 - przesłana</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-5-przesłana- 1.pdf">zmiana ogłoszenia nr 5 - przesłana</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-5-opublikowana- 1.pdf">zmiana ogłoszenia nr 5 - opublikowana</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-5-opublikowana- 1.pdf">zmiana ogłoszenia nr 5 - opublikowana</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-10-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 10 o zmianie treści SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-10-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 10 o zmianie treści SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-6-przesłana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 6 - przesłana</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-6-przesłana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 6 - przesłana</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-6-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 6 - opublikowana</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zmiana-ogłoszenia- nr-6-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 6 - opublikowana</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-11-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 11 o zmianie treści SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-11-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 11 o zmianie treści SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 216-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 216 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 216-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 216 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 221-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 221 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 221-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 221 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 222-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 222 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 222-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 222 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 223-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 223 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 223-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 223 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 224-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 224 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 224-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 224 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 225-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 225 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 225-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 225 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 226-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 226 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 226-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 226 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 227-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 227 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 227-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 227 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 228-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 228 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 228-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 228 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 229-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 229 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 229-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 229 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 230-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 230 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 230-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 230 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 231-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 231 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 231-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 231 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 232-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 232 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 232-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 232 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 233-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 233 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 233-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 233 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 234-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 234 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 234-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 234 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 235-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 235 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 235-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 235 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 236-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 236 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 236-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 236 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 237-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 237 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/uzupełniony- załącznik-nr- 237-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 237 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-239-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 239 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-239-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 239 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-240-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 240 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-240-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 240 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-241-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 241 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-241-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 241 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-242-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 242 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-242-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 242 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-243-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 243 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-243-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 243 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-244-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 244 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-244-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 244 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-245-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 245 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-245-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 245 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-246-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 246 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-246-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 246 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-247-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 247 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-247-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 247 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-248-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 248 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-248-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 248 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-249-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 249 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-249-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 249 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-12-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 12 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-12-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 12 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-250-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 250 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-250-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 250 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-251-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 251 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/dodany-załącznik- nr-251-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 251 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-13-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 13 o zmianie treści SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-13-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 13 o zmianie treści SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-14-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 14 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 07/zawiadomienie- nr-14-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 14 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zawiadomienie- nr-15-o-wyjaśnieniu-treści- SIWZ.pdf">zawiadomienie nr 15 o wyjaśnieniu treści SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zawiadomienie- nr-15-o-wyjaśnieniu-treści- SIWZ.pdf">zawiadomienie nr 15 o wyjaśnieniu treści SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zmiana-ogłoszenia- nr-7-przesłana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 7 - przesłana</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zmiana-ogłoszenia- nr-7-przesłana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 7 - przesłana</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zmiana-ogłoszenia- nr-7-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 7 - opublikowana</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zmiana-ogłoszenia- nr-7-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 7 - opublikowana</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zawiadomienie- nr-16-o-wyjaśnieniu-treści- SIWZ.pdf">zawiadomienie nr 16 o wyjaśnieniu treści SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zawiadomienie- nr-16-o-wyjaśnieniu-treści- SIWZ.pdf">zawiadomienie nr 16 o wyjaśnieniu treści SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zawiadomienie- nr-17-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 17 o zmianie treści SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zawiadomienie- nr-17-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 17 o zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/Zawiadomienie- nr-18-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >Zawiadomienie- nr-18-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/Zawiadomienie- nr-19-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >Zawiadomienie- nr-19-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/Zawiadomienie- nr-20-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >Zawiadomienie- nr-20-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ</a>
  <a href="http:// muzeumwp.pl/bip/ dodany-załacznik- nr-252-do-SIWZ.rar">dodany załącznik nr 252 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/dodany-załącznik- nr-253-do-SIWZ.zip">dodany załącznik nr 253 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/dodany-załącznik- nr-254-do-SIWZ.zip">dodany załącznik nr 254 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/dodany-załącznik- nr-255-do-SIWZ.zip">dodany załącznik nr 255 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/dodany-załącznik- nr-256-do-SIWZ.zip">dodany załącznik nr 256 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zawiadomienie- nr-21-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 21 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/dodany-załącznik- nr-257-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 257 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/dodany-załączniknr- 258-do-SIWZ.pdf">dodany załączniknr 258 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zawiadomienie- nr-22-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 22 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/dodany-załacznik- nr-259-do-SIWZ.zip">dodany załacznik nr 259 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zmiana-ogłoszenia- nr-8-przesłana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 8 - przesłana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zmiana-ogłoszenia- nr-8-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 8 - opublikowana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zawiadomienie- nr-23-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 23 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/dodany-załącznik- nr-260-do-SIWZ.zip">dodany załącznik nr 260 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/dodany-załącznik- nr-261-do-SIWZ.pdf">dodany załącznik nr 261 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zawiadomienie- nr-24-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 24 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/uzupełniony- załącznik-nr- 209-do-SIWZ.pdf" >uzupełniony załącznik nr 209 do SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zawiadomienie- nr-25-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 25 o zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/zawiadomienie- nr-26-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 26 o zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/zmiana-ogłoszenia- nr-9-przesłana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 9 - przesłana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/zmiana-ogłoszenia- nr-10-przesłana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 10 - przesłana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/zmiana-ogłoszenia- nr-9-i-10-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 9 i 10 - opublikowana</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/18122017- Zawiadomienie- nr-18-o-wyjaśnieniu- i-zmianie-treści- SIWZ.pdf">18122017 Zawiadomienie nr 18 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/zawiadomienie- nr-27-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 27 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2017/ 12/19122017- Zawiadomienie- nr-19-o-wyjaśnieniu- i-zmianie-treści- SIWZ.pdf">19122017 Zawiadomienie nr 19 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>   
<a href="http:// gofile.me/2rCHU/ sDUigNHYX">dodany załącznik nr 252 do SIWZ</a>  
&nbsp;  
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/załącznik- nr-13-do-SIWZ- tekst-jednolity.xlsx" >załącznik nr 13 do SIWZ - tekst jednolity</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/zawiadomienie- nr-28-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 28 o zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/załącznik- nr-13-do-SIWZ- tekst-jednolity- 1.xlsx">załącznik nr 13 do SIWZ - tekst jednolity (1)</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/zawiadomienie- nr-29-o-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 29 o zmianie treści SIWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/zmiana-ogłoszenia- nr-11-przesłana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 11 - przesłana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/zmiana-ogłoszenia- nr-11-opublikowana.pdf">zmiana ogłoszenia nr 11 - opublikowana</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 01/informacje- z-otwarcia-ofert.pdf">informacje z otwarcia ofert</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 03/zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty.pdf">Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty</a>
<!--<a href="http:// www.muzeumwp.pl/ bip/Za%C5%82%2015- 217.rar">Zał nr 15-217.rar</a>--> <!--<a href="http:// www.muzeumwp.pl/ bip/Za%C5%82%2015- 217.rar">Zał nr 15-217.rar</a>-->

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Hits: 0