Ogłoszenie o zamówieniu pn. Usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2022 r.

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 21 lutego 2022 o 15:55:39. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – cz. 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – cz. 2

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty – cz. 1

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty – cz. 2

Zawiadomienie o wyniku – cz. nr 1

 Zawiadomienie o wyniku – cz. nr 2

 Zawiadomienie o wyniku – cz. nr 3

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie

Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu treści SWZ

06122021 Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ

06122021 Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

02122021 Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP-12 na Usługi Ochrony Obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2022 r_

Załączniki nr 1 – 5 do SWZ

Załączniki nr 8 do SWZ

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 21 lutego 2022 o 15:55:39 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Hits: 0