Ogłoszenie o zamówieniu pn. Konserwacja zabytków sprzętu ciężkiego ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w związku z przygotowaniem ekspozycji stałej w nowej siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 16 marca 2021 o 16:35:40. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki nr 1-5 do SWZ
Załączniki nr 6 do SWZ
Załączniki nr 7 do SWZ
Załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia cz. 1
Załącznik nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia cz. 2
Załącznik nr 10 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia cz. 3
Załącznik nr 11 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia cz. 4
Załącznik nr 12 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia cz. 5

 

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

16 marca 2021 o 16:35:40Current Revision
Content
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty-w-zakresie-części- 1-zamówienia.pdf" >Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 zamówienia</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty-w-zakresie-części- 2-zamówienia.pdf" >Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 zamówienia</a>
  <a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty-w-zakresie-części- 4-zamówienia.pdf" >Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 4 zamówienia</a>
  <a style="font-size: 1rem;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Zawiadomienie- o-unieważnieniu- postępowania- cz.-nr-3.pdf" >Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz. nr 3</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Zawiadomienie- o-unieważnieniu- postępowania- cz.-nr-5.pdf" >Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz. nr 5</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Informacja- z-otwarcia-ofert- 9.pdf">Informacja z otwarcia ofert </a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Informacja- o-kwocie_-jaką- Zamawiający- zamierza-przeznaczyć-na- sfinansowanie- zamówienia.pdf">Informacja o kwocie_ jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/SWZ.pdf">SWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/SWZ.pdf">SWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Załączniki- nr-1-5-do-SWZ.docx" >Załączniki nr 1-5 do SWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Załączniki- nr-1-5-do-SWZ.docx" >Załączniki nr 1-5 do SWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Załączniki- nr-6-do-SWZ.pdf" >Załączniki nr 6 do SWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Załączniki- nr-6-do-SWZ.pdf" >Załączniki nr 6 do SWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Załączniki- nr-7-do-SWZ.pdf" >Załączniki nr 7 do SWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Załączniki- nr-7-do-SWZ.pdf" >Załączniki nr 7 do SWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Załącznik- nr-8-do-SWZ-Opis-przedmiotu- zamówienia-cz.- 1.docx">Załącznik nr 8 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. 1</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Załącznik- nr-8-do-SWZ-Opis-przedmiotu- zamówienia-cz.- 1.docx">Załącznik nr 8 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. 1</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Załącznik- nr-9-do-SWZ-Opis-przedmiotu- zamówienia-cz.- 2.docx">Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. 2</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Załącznik- nr-9-do-SWZ-Opis-przedmiotu- zamówienia-cz.- 2.docx">Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. 2</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Załącznik- nr-10-do-SWZ- Opis-przedmiotu- zamówienia-cz.- 3.docx">Załącznik nr 10 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. 3</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Załącznik- nr-10-do-SWZ- Opis-przedmiotu- zamówienia-cz.- 3.docx">Załącznik nr 10 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. 3</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Załącznik- nr-11-do-SWZ- Opis-przedmiotu- zamówienia-cz.- 4.docx">Załącznik nr 11 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. 4</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Załącznik- nr-11-do-SWZ- Opis-przedmiotu- zamówienia-cz.- 4.docx">Załącznik nr 11 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. 4</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Załącznik- nr-12-do-SWZ- Opis-przedmiotu- zamówienia-cz.- 5.docx">Załącznik nr 12 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. 5</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Załącznik- nr-12-do-SWZ- Opis-przedmiotu- zamówienia-cz.- 5.docx">Załącznik nr 12 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. 5</a>
&nbsp; &nbsp;

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Hits: 0