Ogłoszenie o zamówieniu pn. Konserwacja transportera opancerzonego SDKFZ 251 wersja D

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 23 sierpnia 2022 o 12:56:51. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

1ccc0d99-6683-47e0-b788-59228c984f0c_SWZ – ZP-11-sig PŻ 5c965810-0b83-4cb8-a9ee-8c52281b546f_Załączniki nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy 51455d46-780b-465c-b39f-8cfe0e79b3e7_Ogłoszenie o zamówieniu 045d0886-211b-46d6-8adf-51d4734d18c5_Załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 1a448c14-ca34-43cc-9228-01b9e568d42b_Załączniki nr 7 do SWZ – Identyfikator postępowania 1f0885de-366e-4c24-af84-ed6a5857cd1c_Załączniki nr 1-5 do SWZ

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

23 sierpnia 2022 o 12:56:51Current Revision
Content
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/1ccc0d99- 6683-47e0-b788- 59228c984f0c_ SWZ-ZP-11-sig-PŻ-2.pdf"> 1ccc0d99-6683- 47e0-b788-59228c984f0c_SWZ - ZP-11-sig PŻ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/5c965810- 0b83-4cb8-a9ee- 8c52281b546f_ Załączniki- nr-6-do-SWZ- projektowane- postanowienia- umowy-2.pdf"> 5c965810-0b83- 4cb8-a9ee-8c52281b546f_ Załączniki nr 6 do SWZ - projektowane postanowienia umowy</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/51455d46- 780b-465c-b39f- 8cfe0e79b3e7_ Ogłoszenie-o- zamówieniu- 2.pdf">51455d46-780b-465c- b39f-8cfe0e79b3e7_Ogłoszenie o zamówieniu</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/045d0886- 211b-46d6-8adf- 51d4734d18c5_ Załącznik-nr- 8-do-SWZ-Opis- przedmiotu-zamówienia-2.pdf" >045d0886-211b-46d6-8adf- 51d4734d18c5_Załącznik nr 8 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/1a448c14- ca34-43cc-9228- 01b9e568d42b_ Załączniki- nr-7-do-SWZ- Identyfikator- postępowania- 2.pdf">1a448c14-ca34-43cc- 9228-01b9e568d42b_ Załączniki nr 7 do SWZ - Identyfikator postępowania</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/1f0885de- 366e-4c24-af84- ed6a5857cd1c_ Załączniki- nr-1-5-do-SWZ- 2.docx">1f0885de-366e-4c24- af84-ed6a5857cd1c_ Załączniki nr 1-5 do SWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/Zawiadomienie- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty-strona-ZP-11-2022- sig-PŻ.pdf"> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona ZP 11 2022-sig PŻ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/Informacja- z-otwarcia-ofert-SdKfz251- sig-PŻ-1.pdf">Informacja z otwarcia ofert SdKfz251-sig PŻ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/Informacja- o-kwocie-ZP-11- 2022-sig-PŻ.pdf">Informacja o kwocie ZP-11 2022-sig PŻ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/SWZ-ZP-11- sig-PŻ.pdf">SWZ - ZP-11-sig PŻ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/Załączniki- nr-1-5-do-SWZ.docx" >Załączniki nr 1-5 do SWZ</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/Załączniki- nr-6-do-SWZ-projektowane- postanowienia-umowy.pdf"> Załączniki nr 6 do SWZ - projektowane postanowienia umowy</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/Załączniki- nr-7-do-SWZ-Identyfikator- postępowania.pdf" >Załączniki nr 7 do SWZ - Identyfikator postępowania</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/Załącznik- nr-8-do-SWZ-Opis-przedmiotu- zamówienia.pdf" >Załącznik nr 8 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia</a>
  &nbsp;

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Hits: 0