Ogłoszenie o zamówieniu pn. Konserwacja sztandarów ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w związku z przygotowaniem ekspozycji stałej w nowej siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 9 kwietnia 2021 o 14:56:00. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Infromacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki nr 1-5 do SWZ

Załączniki nr 6 do SWZ

Załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia cz. 1

Załączniki nr 7 do SWZ

Załącznik nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia cz. 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania oraz odrzuceniu oferty – część nr 1

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania oraz odrzuceniu oferty – część nr 2

 

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

9 kwietnia 2021 o 14:56:00Current Revision
Content
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Zawiadomienie- o-unieważnieniu- postępowania- oraz-odrzuceniu- oferty-część- nr-1.pdf">Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania oraz odrzuceniu oferty - część nr 1</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Zawiadomienie- o-unieważnieniu- postępowania- oraz-odrzuceniu- oferty-część- nr-2.pdf">Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania oraz odrzuceniu oferty - część nr 2</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Infromacja- z-otwarcia-ofert.pdf">Infromacja z otwarcia ofert</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Infromacja- z-otwarcia-ofert.pdf">Infromacja z otwarcia ofert</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Informacja- o-kwocie-1.pdf">Informacja o kwocie </a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Informacja- o-kwocie-1.pdf">Informacja o kwocie </a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Zawiadomienie- nr-2-o-wyjaśnieniu-treści- SWZ.pdf">Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu treści SWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Zawiadomienie- nr-2-o-wyjaśnieniu-treści- SWZ.pdf">Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu treści SWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Ogłoszenie- o-zmianie-ogłoszenia-2.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia </a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Ogłoszenie- o-zmianie-ogłoszenia-2.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia </a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SWZ-1.pdf" >Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ </a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SWZ-1.pdf" >Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ </a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Ogłoszenie- o-zamówieniu- 6-1.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu </a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Ogłoszenie- o-zamówieniu- 6-1.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu </a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/SWZ-2.pdf">SWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/SWZ-2.pdf">SWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Załączniki- nr-1-5-do-SWZ- 2.docx">Załączniki nr 1-5 do SWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Załączniki- nr-1-5-do-SWZ- 2.docx">Załączniki nr 1-5 do SWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Załączniki- nr-6-do-SWZ-2.pdf" >Załączniki nr 6 do SWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Załączniki- nr-6-do-SWZ-2.pdf" >Załączniki nr 6 do SWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Załącznik- nr-8-do-SWZ-Opis-przedmiotu- zamówienia-cz.- 1-1.pdf">Załącznik nr 8 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. 1</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Załącznik- nr-8-do-SWZ-Opis-przedmiotu- zamówienia-cz.- 1-1.pdf">Załącznik nr 8 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. 1</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Załączniki- nr-7-do-SWZ-2.pdf" >Załączniki nr 7 do SWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Załączniki- nr-7-do-SWZ-2.pdf" >Załączniki nr 7 do SWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Załącznik- nr-9-do-SWZ-Opis-przedmiotu- zamówienia-cz.- 2-1.pdf">Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. 2</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Załącznik- nr-9-do-SWZ-Opis-przedmiotu- zamówienia-cz.- 2-1.pdf">Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz. 2</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Zawiadomienie- o-unieważnieniu- postępowania- oraz-odrzuceniu- oferty-część- nr-1.pdf">Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania oraz odrzuceniu oferty - część nr 1</a>  
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Zawiadomienie- o-unieważnieniu- postępowania- oraz-odrzuceniu- oferty-część- nr-2.pdf">Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania oraz odrzuceniu oferty - część nr 2</a>  
&nbsp; &nbsp;

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Hits: 0