Ogłoszenie o zamówieniu na usługi prawne, pozostające w związku z inwestycją w postaci „Budowy Muzeum Wojska Polskiego – I etap”

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 9 marca 2020 o 13:29:31. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie o zamówieniu

MWP – usługi prawne – załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – TM

MWP – usługi prawne – załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu

MWP – usługi prawne – załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu

MWP – usługi prawne – załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu

MWP – usługi prawne – załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu

 


Aktualizacje strony:

Zmiany:

9 marca 2020 o 13:29:31Current Revision
Content
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Ogłoszenie- o-unieważnieniu- postępowania.pdf" >Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/MWP-usługi- prawne-załącznik-nr-1-do- ogłoszenia-o- zamówieniu-TM.doc">MWP - usługi prawne - załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu - TM</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/MWP-usługi- prawne-załącznik-nr-1-do- ogłoszenia-o- zamówieniu-TM.doc">MWP - usługi prawne - załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu - TM</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/MWP-usługi- prawne-załącznik-nr-2-do- ogłoszenia-o- zamówieniu.doc">MWP - usługi prawne - załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/MWP-usługi- prawne-załącznik-nr-2-do- ogłoszenia-o- zamówieniu.doc">MWP - usługi prawne - załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/MWP-usługi- prawne-załącznik-nr-3-do- ogłoszenia-o- zamówieniu.doc">MWP - usługi prawne - załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/MWP-usługi- prawne-załącznik-nr-3-do- ogłoszenia-o- zamówieniu.doc">MWP - usługi prawne - załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/MWP-usługi- prawne-załącznik-nr-4-do- ogłoszenia-o- zamówieniu.doc">MWP - usługi prawne - załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/MWP-usługi- prawne-załącznik-nr-4-do- ogłoszenia-o- zamówieniu.doc">MWP - usługi prawne - załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/MWP-usługi- prawne-załącznik-nr-5-do- ogłoszenia-o- zamówieniu.docx">MWP - usługi prawne - załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/MWP-usługi- prawne-załącznik-nr-5-do- ogłoszenia-o- zamówieniu.docx">MWP - usługi prawne - załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/12032020- Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu- treści-ogłoszenia.pdf">12032020 Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści ogłoszenia</a>
&nbsp; <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/16032020- Informacja-z- Otwarcia-Ofert.pdf">16032020 Informacja z Otwarcia Ofert</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.