Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 2019 r.

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 16 listopada 2018 o 12:12:10. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki nr 1-4 do SIWZ

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 16 listopada 2018 o 12:12:10 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Hits: 0