Zamówienia na dostawy i usługi, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 2 pkt uPzp

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 18 maja 2017 o 20:24:00. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Zamówienia na dostawy i usługi, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 2 pkt uPzp

Ogłoszenie o udzielaniu zamówienia – wykonanie koncepcji wystawy „Błękitna Armia”

OGŁOSZENIE O UDZIELANIU ZAMÓWIENIA – Dostawy


Aktualizacje strony:

Zmiany:

18 maja 2017 o 20:24:00Current Revision
Title
Zamówienia na dostawy i usługi  Zamówienia na dostawy i usługi, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 2 pkt uPzp

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.