Zamówienia na dostawy i usługi, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 2 pkt uPzp

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 17 marca 2017 o 23:00:10. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.


Aktualizacje strony:

Zmiany:

17 marca 2017 o 23:00:10Current Revision
Content
  Zamówienia na dostawy i usługi, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 2 pkt uPzp
  http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenie-o- udzielaniu-zamowienia- wykonanie-koncepcji-wystawy- blekitna-armia/
 http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenie-o- udzielaniu-zamowienia-dostawy/

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.