Zamówienia na dostawy i usługi, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 2 pkt uPzp

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 15 lipca 2014 o 12:29:46. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

[catlist name=ogloszenia2]


Aktualizacje strony:

Zmiany:

15 lipca 2014 o 12:29:46Current Revision
Title
Zamówienia na dostawy i usługi, o których mowa w art. 4 pkt 8b uPzp  Zamówienia na dostawy i usługi, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 2 pkt uPzp
Content
  Zamówienia na dostawy i usługi, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 2 pkt uPzp
  http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenie-o- udzielaniu-zamowienia- wykonanie-koncepcji-wystawy- blekitna-armia/
[catlist name=ogloszenia2] http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenie-o- udzielaniu-zamowienia-dostawy/

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.