Zamówienia na dostawy i usługi, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 2 pkt uPzp

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 22 września 2016 o 13:33:11. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

[catlist name=ogloszenia2]


Aktualizacje strony:

Zmiany:

22 września 2016 o 13:33:11Current Revision
Title
Zamówienia na dostawy i usługi, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt uPzp  Zamówienia na dostawy i usługi, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 2 pkt uPzp
Content
  Zamówienia na dostawy i usługi, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 2 pkt uPzp
  http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenie-o- udzielaniu-zamowienia- wykonanie-koncepcji-wystawy- blekitna-armia/
[catlist name=ogloszenia2] http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenie-o- udzielaniu-zamowienia-dostawy/

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.