Zaproszenie do złożenia oferty na oszacowanie aktualnej wartości projektu budowlanego budynku głównego muzeum

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 3 lipca 2017 o 22:31:18. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Zaproszenie do złożenia oferty na oszacowanie aktualnej wartości projektu budowlanego budynku głównego muzeum, projektu rozbiórek oraz projektów zagospodarowania terenu w kompleksie MWP w CW

Zaproszenie do złożenia oferty na oszacowanie aktualnej wartości projektu budowlanego budynku głównego muzeum, projektu rozbiórek oraz projektów zagospodarowania terenu w kompleksie MWP w CW

Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty – Wykaz dokumentacji projektowej planowanej do przekazania przez MWP dla MHP

Załacznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty – formularz ofertowy

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 3 lipca 2017 o 22:31:18 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Hits: 0