Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługi druku dla Muzeum Wojska Polskiego

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 25 października 2018 o 16:55:13. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – cz. 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 25 października 2018 o 16:55:13 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Hits: 0