Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługi druku dla Muzeum Wojska Polskiego

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 18 października 2018 o 15:46:40. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – cz. 1

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

18 października 2018 o 15:46:40Current Revision
Content
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 10/Informacja- z-otwarcia-ofert.pdf">Informacja z otwarcia ofert</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 10/Informacja- z-otwarcia-ofert.pdf">Informacja z otwarcia ofert</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 10/Zawiadomienie- o-unieważnieniu- postępowania- cz.-1.pdf">Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz. 1</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 10/Zawiadomienie- o-unieważnieniu- postępowania- cz.-1.pdf">Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz. 1</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 10/Zawiadomienie- o-wyniku-postępowania.pdf" >Zawiadomienie o wyniku postępowania</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Hits: 0