Ogłoszenia o zamówieniach

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 11 marca 2019 o 12:53:07. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Usługi sprzątania obiektów oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu przy ul. 3. Pułku Lotniczego.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi sprzątania obiektów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Usługi druku dla Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Usługi prawne, pozostające w związku z Budową Muzeum Wojska Polskiego – I etap

Ogłoszenia o zamówieniu na usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługi drukowania książek dla Muzeum Wojska Polskiego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 2019 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługi druku dla Muzeum Wojska Polskiego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na konserwację zabytków ze zbiorów Muzeum Katyńskiego – oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaadaptowanie komory fundamentowej na salę konferencyjną Muzeum Katyńskiego”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na konserwację i rekonstrukcję zabytków sprzętu ciężkiego ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na konserwację zabytków ze zbiorów Muzeum Katyńskiego – oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. (Zakończone)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Budowę zadaszenia pomiędzy pawilonami wystawowymi na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu”

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji rzeźbiarskiej Jerzego Kaliny: „Wagony – Sarkofagi”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów robót, koncepcji i projektów oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dotyczących wykonania robót konserwacyjnych i instalacyjnych w 4 obiektach budowlanych w Cytadeli Warszawskiej

Zaprojektowanie i budowę Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie – etap I

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie oraz wykonanie ekspozycji stałej oddziału Muzeum Wojska Polskiego – Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja obiektów na potrzeby utworzenia oddziału zamiejscowego MWP – Muzeum Broni Pancernej

Usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Usługi sprzątania obiektów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 2018 r.

Informacja o konkursie zamkniętym

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Muzeum Wojska Polskiego – I etap

Zaproszenie do złożenia oferty na oszacowanie aktualnej wartości projektu budowlanego budynku głównego muzeum

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania obiektów przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – oddział Muzeum Broni Pancernej.

Opracowanie koncepcji i projektu wystawy „Błękitna Armia”, przygotowanie dokumentacji wykonawczej oraz wykonanie wystawy.

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

11 marca 2019 o 12:53:07Current Revision
Content
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://bip.muzeumwp.pl/ zaproszenie-do- zlozenia-oferty- cenowej-na-opracowanie-programow- robot-koncepcji- i-projektow- oraz-przedmiarow-robot-i- kosztorysow-inwestorskich- dotyczacych-wykonania-robot- konserwacyjnych- i-instalacyj/ http://bip.muzeumwp.pl/ zaproszenie-do- zlozenia-oferty- cenowej-na-opracowanie-programow- robot-koncepcji- i-projektow- oraz-przedmiarow-robot-i- kosztorysow-inwestorskich- dotyczacych-wykonania-robot- konserwacyjnych- i-instalacyj/
 
 
http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenia/ogloszenia- o-zamowieniach/ uslugi-ochrony- obiektow-muzeum- wojska-polskiego- w-warszawie/ http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenia/ogloszenia- o-zamowieniach/ uslugi-ochrony- obiektow-muzeum- wojska-polskiego- w-warszawie/
http://bip.muzeumwp.pl/ uslugi-sprzatania-obiektow- muzeum-wojska- polskiego-w-warszawie/ http://bip.muzeumwp.pl/ uslugi-sprzatania-obiektow- muzeum-wojska- polskiego-w-warszawie/
http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenie-o- zamowieniu-na- zakup-energii- elektrycznej- dla-muzeum-wojska- polskiego-w-2018-r/ http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenie-o- zamowieniu-na- zakup-energii- elektrycznej- dla-muzeum-wojska- polskiego-w-2018-r/
http://bip.muzeumwp.pl/ informacja-o- konkursie-zamknietym/ http://bip.muzeumwp.pl/ informacja-o- konkursie-zamknietym/
http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenie-o- zamowieniu-w- trybie-przetargu- nieograniczonego- na-budowe-muzeum- wojska-polskiego/ http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenie-o- zamowieniu-w- trybie-przetargu- nieograniczonego- na-budowe-muzeum- wojska-polskiego/
http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenia/ogloszenia- o-zamowieniach/ zaproszenie-do- zlozenia-oferty- na-oszacowanie-aktualnej- wartosci-projektu- budowlanego- budynku-glownego- muzeumzaproszenie- do-zlozenia-oferty- na-oszacowanie- aktualnej-wartosci-projektu- budowlanego-budyn/ http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenia/ogloszenia- o-zamowieniach/ zaproszenie-do- zlozenia-oferty- na-oszacowanie-aktualnej- wartosci-projektu- budowlanego- budynku-glownego- muzeumzaproszenie- do-zlozenia-oferty- na-oszacowanie- aktualnej-wartosci-projektu- budowlanego-budyn/
http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenie-o- przetargu-nieograniczonym- na-przebudowe- i-zmiane-sposobu- uzytkowania-obiektow-przy- ul-lotniczej5-stycznia-w- poznaniu-na-potrzeby-muzeum- wojska-polskiego- w-warszawie- oddzial-mu-2/ http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenie-o- przetargu-nieograniczonym- na-przebudowe- i-zmiane-sposobu- uzytkowania-obiektow-przy- ul-lotniczej5-stycznia-w- poznaniu-na-potrzeby-muzeum- wojska-polskiego- w-warszawie- oddzial-mu-2/
http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenia/ogloszenia- o-zamowieniach/ ogloszenie-o- udzieleniu-zamowienia- opracowanie-koncepcji-i-projektu- wystawy-blekitna-armia/ http://bip.muzeumwp.pl/ ogloszenia/ogloszenia- o-zamowieniach/ ogloszenie-o- udzieleniu-zamowienia- opracowanie-koncepcji-i-projektu- wystawy-blekitna-armia/

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Hits: 0