Ogłoszenia o zamówieniach

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 8 grudnia 2017 o 15:43:28. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Usługi sprzątania obiektów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej adaptacji 4 obiektów budowlanych w Cytadeli Warszawskiej

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 2018 r.

Informacja o konkursie zamkniętym

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Muzeum Wojska Polskiego – I etap

Zaproszenie do złożenia oferty na oszacowanie aktualnej wartości projektu budowlanego budynku głównego muzeum

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania obiektów przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – oddział Muzeum Broni Pancernej.

Opracowanie koncepcji i projektu wystawy „Błękitna Armia”, przygotowanie dokumentacji wykonawczej oraz wykonanie wystawy.


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 8 grudnia 2017 o 15:43:28 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)